«Έλθετε και ας επιστρέψωμεν προς τον Κύριον» (Ωσηέ 6:1)