Εφημερίδα

Η εφημερίδα “Χριστιανισμός” εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1986 από τον αδ. Λεωνίδα Φέγγο. Η εφημερίδα με ευαγγελιστικά μηνύματα, με ομολογίες ανθρώπων που δέχθηκαν τον Χριστό σαν προσωπικό τους Σωτήρα, αλλά και με άρθρα επικαιρότητας αλλά και επιστημονικού ενδιαφέροντος πάντα από την όψη την χριστιανική, μοιράστηκε σε χιλιάδες αντίτυπα και μεταφράστηκε κατά καιρούς σε πάνω από 7 γλώσσες.

Σήμερα την έκδοση της εφημερίδας την επιμελείται ο αδ. Χρήστος Κατσιγιάννης.

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να δείτε σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και να “κατεβάσετε” σε μορφή αρχείου τα άρθρα που δημοσιεύονται στην μηνιαία εφημερίδα μας “Χριστιανισμός”. Μπορείτε να τα ταξινομήσετε ανάλογα με το θέμα ή την ημερομηνία.

Επίσης σας παραθέτουμε σε μορφή PDF το αρχείο της εφημερίδας από την αρχική ημερομηνία έκδοσης μέχρι και σήμερα.

Απρίλιος