Η Γέννηση του Χριστού – ο δρόμος της Αγάπης και της Ταπείνωσης