Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

 Τα λόγια αυτά  περιέχονται μέσα στο κήρυγμα, που διά Πνεύματος Αγίου, έκανε ο απόστολος Παύλος στόν Άρειο Πάγο, στην Αθήνα πριν από 2000 περίπου χρόνια. Μπορεί κανείς, όλο το κήρυγμα, να το διαβάσει σε 5 λεπτά, στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αγίων αποστόλων και εις τα εδάφια 12-31.

Τους μίλησε για τον Ιησούν και την Ανάσταση. Τους έφερε τα καλά νέα της αιώνιας αγάπης του Θεού και με μισό μόνο εδάφιο, διέλυσε τα οχυρώματα της μάταιης φιλοσοφίας. Ο Θεός, τους είπε, έκαμε τον κόσμο και όχι ο κόσμος τον Θεό, όπως πίστευαν οι Επικούρειοι φιλόσοφοι και πιστεύουν ακόμη και σήμερα οι υλιστές. Και δεύτερον, δεν είναι όλα Θεός μία πανθεϊστική ενότητα, όπως πίστευαν τότε οι Στωϊκοί φιλόσοφοι και πιστεύουν ακόμη και σήμερα κυρίως οι ακόλουθοι των Ανατολικών θρησκειών.

Μεταξύ των άλλων ο απόστολος των εθνών τους είπε ότι ο Θεός «έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων...» (Πράξεις 17:26). Αυτό άφησε κυριολεκτικά άναυδους τους ακροατές του. Πως το είπε αυτό ο απόστολος Παύλος; Είχε μήπως σπουδάσει μοριακή Βιολογία, η γενετική μηχανική; Όχι βέβαια, αλλά πίστευε απόλυτα στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού που μας ενημερώνει ότι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από τον Αδάμ, τον οποίον ο Θεός έπλασε από το χώμα της γης (Γένεσις 2:7), και από την Εύα, την οποία ο Θεός έφτιαξε από την πλευρά του Αδάμ (Γένεσις 2:22). Ο Λόγος του Θεού δεν τον εξέθεσε!

«Είμαι συνετώτερος πάντων των διδασκόντων με· διότι τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου. Είμαι συνετώτερος των γερόντων· διότι εφύλαξα τας εντολάς σου.» (Ψλμ. 119:99-100).

Η αλήθεια αυτή αμφισβητήθηκε, καταπολεμήθηκε και καταπολεμείται από πολλούς. Η σύγχρονη όμως επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την ορθότητα της Βίβλου. Ένα απλό παράδειγμα είναι και το εξής: Αν κάποιος λευκός χρειάζεται να κάνει μεταμόσχευση καρδιάς ή νεφρών το κατάλληλο μόσχευμα μπορεί να προέρχεται από ένα μαύρο ή και αντιθέτως! Μάλιστα η μελέτη του γενετικού υλικού των ανθρώπων έδειξε ότι μεταξύ δύο οποιωνδήποτε ανθρώπων οι διαφορές δεν είναι περισσότερες από 0,2%. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ δύο λευκών ή μεταξύ δύο μαύρων ή μεταξύ ενός λευκού και ενός μαύρου είναι η ίδια και δεν είναι περισσότερη από 0,2%. Οι διαφορές δε στην εξωτερική εμφάνιση υπολογίζονται σε 6% του 0,2%, δηλαδή δεν είναι περισσότερες από 0,012%!

«εξ ενός αίματος...». Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές ποταμοί αίματος χύνονται, όχι μόνο στα πεδία των μαχών, αλλά και μέσα στις πόλεις και τις γειτονιές, τους τόπους εργασίας ακόμη και στα σπίτια, από άτομα που έχουν το ίδιο αίμα. Αν η πρόταση αυτή έβγαινε από το στόμα ανθρώπου, θα περιείχε έκπληξη, απέραντη θλίψη και απελπισία. Όμως διατυπώθηκε διά του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός έχει ένα θαυμαστό σχέδιο για να αποκαταστήσει τον πεσμένο άνθρωπο και να ζήσει αιώνια μαζί Του.

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...

Ένα σχέδιο που ο Θεός είχε προ καταβολής κόσμου! «Και εάν επικαλήσθε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου, διάγετε μετά φόβου τον καιρόν της παροικίας σας,  εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου,  αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου, όστις ήτο μεν προωρισμένος προ καταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς διά σας, τους πιστεύοντας δι’ αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστις σας και η ελπίς να ήναι εις τον Θεόν.» (Α΄ Πέτρου 1:17-21)

«…καθώς δι’ ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον·» (Ρωμ. 5:12)

Έπρεπε να γίνει η απολύτρωση, η άφεση των αμαρτιών, η εξιλέωση (ικανοποίηση της δικαίας και αγίας φύσεως του Θεού) και πολλά άλλα που αμυδρώς ως εν κατόπτρω αντιλαμβανόμαστε. Ο Τριαδικός Θεός, ο Μόνος αληθινός Θεός επιτέλεσε το μέγα έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Κεντρικό γεγονός η προσφορά του αίματος του Χριστού! 

«…εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών·» (Κολ. 1:14),

«...διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού.» (Εφεσίους 1:7)

Είναι γεγονός.! Ο Θεός «...έκαμεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων…» και τώρα προσφέρει δωρεάν την αιώνιο ζωή διά του αίματος του Υιού Του του Μονογενούς, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μακάριος ο άνθρωπος, που θα μετανοήσει ειλικρινά και θα δεχθεί με ευγνωμοσύνη το μέγα δώρο της αιωνίου ζωής ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!

Η προσφορά είναι δωρεάν και γιά όλους, πρέπει όμως να τη πάρει όσο ο άνθρωπος είναι εν ζωή. Κατόπιν έρχεται η κρίση. «Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι, διότι προσδιώρισεν ημέραν εν ή μέλλει να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη, διά ανδρός τον οποίον διώρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών.» (Πράξεις 17:30-31.)

 

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»

Pin it

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Σοφοκλέους 52 & Μενάνδρου Αθήνα 105 52
  • +30 2152158888
  • +30 6982158888
  • info[at]christianity[dot]gr
  • radio[at]christianity[dot]gr
  • Βρείτε μας στο χάρτη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CHRISTIANITY