Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η αρχαιολογική και ιστορική αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης (μέρος 2ο)

Η Καινή Διαθήκη είναι το πιο αξιόπιστο βιβλίο της αρχαιότητας. Σε αυτό συμφωνούν και έρχονται να το επιβεβαιώσουν αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικές αναφορές, που εξετάζουν την Καινή Διαθήκη, όχι πλέον σαν ένα θεολογικό κείμενο, αλλά σαν ένα ιστορικό κείμενο με θεολογικές αναφορές.

Τα τέσσερα Ευαγγέλια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία και συμφωνία μεταξύ τους, επομένως χωρίς να παραβλέπουμε την αξιοπιστία όλων των Ευαγγελίων, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ευαγγέλιο του Λουκά.

Ο ευαγγελιστής Λουκάς γεννήθηκε στην Αντιόχεια, έζησε κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα, ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού και υπήρξε συνεργάτης του αποστόλου Παύλου. Είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου Ευαγγελίου και του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, τα οποία συνέγραψε έπειτα από ενδελεχή μελέτη και εξέταση των αυτόπτων μαρτύρων της ζωής του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων αλλά και από γεγονότα στα οποία παρίστατο και ο ίδιος.

Μέσα στα δύο βιβλία του ευαγγελιστή Λουκά βρίσκουμε αναφορές σχετικά με:

Ονόματα Ρωμαίων αυτοκρατόρων

Ονόματα Ρωμαίων κυβερνητών & αξιωματούχων

Ονόματα ηγετικών στελεχών του Ιουδαϊκού ιερατείου

Τοπικά αξιώματα της εποχής (π.χ. πολιτάρχαι)

Ιστορικά γεγονότα με μεγάλο αντίκτυπο στον τότε κόσμο (διωγμοί, πείνες)

Ακριβείς ιατρικές & ναυτικές γνώσεις

32 χώρες, 54 πόλεις και 9 νησιά

Σχεδόν όλες οι παραπάνω αναφορές έχουν επαληθευτεί με ακρίβεια από αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικές πηγές. Αυτό δείχνει την πρόθεση του ευαγγελιστή Λουκά να αποδώσει, με επιμέλεια που θα χαρακτήριζε έναν μεγάλο ιστορικό συγγραφέα, τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν.


Ενδεικτικά αρχαιολογικά ευρήματα για την Καινή Διαθήκη:

Η αρχαία Καπερναούμ: ανακαλύφθηκε το 1838 και το 1866 αναγνωρίστηκαν τα ερείπια της συναγωγής.

Η κολυμβήθρα της Βηθεσδά: ανακαλύφθηκε το 1956 και έχει πέντε στοές όπως αναφέρεται στο κατα Ιωάννην Ευαγγέλιο ε’ 2.

H επιγραφή του Πιλάτου: το 1961 ανακαλύφθηκε στην Καισάρεια επιγραφή στα Λατινικά που ανέφερε το όνομα του Πόντιου Πιλάτου.

Λυσανίας: Σε ναό της Δαμασκού βρέθηκε η μοναδική μαρτυρία για τον Λυσανία, τετράρχη της Αβιληνής, ο οποίος αναφέρεται στο κατά Λουκάν γ’ 1

Οι «Πολιτάρχαι»: Το 1962 δημοσιεύτηκαν επιγραφές που ανέφεραν αυτό το αξίωμα που δεν αναφέρεται πουθενά στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία αλλά ανα-φερόταν μόνο μέσα στις Πράξεις των Αποστόλων ιζ’ 6,8.

Η επιγραφή του Εράστου: Ανακαλύφθηκε το 1929 στην Κόρινθο και δείχνει ότι ο Έραστος ήταν πράγματι ο οικονόμος της πόλης, όπως αναφέρει ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους ις’ 23.

Το θέατρο της Εφέσου: όπου έγινε η συγκέντρωση των στασιαστών (Πράξεις ιθ’ 23-41) έχει επίσης ανασκαφεί και έχουν βρεθεί επιγραφές που τονίζουν την λατρεία της πόλης προς τη θεά Άρτεμη.

 

Οι Μεσσιανικές Προφητείες:

 

Υπάρχουν περισσότερες από 300 προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη που προαναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι όλες αυτές οι προφητείες εκπληρώνονται σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για έναν απλό μελετητή να κάνει μερικούς υπολογισμούς για να εκτιμήσει την πιθανότητα εκπλήρωσης καθεμιάς από τις προφητείες αυτές. Εν τούτοις, επίσημες μελέτες από χριστιανικό κολλέγιο, ενδεικτικά για μόλις 20 μεσσιανικές προφητείες, δίνουν πιθανότητα εκπλήρωσης σε ένα μόνο πρόσωπο, ίση με 1 στα 10175!

Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια έρχονται να δράσουν ως συμπληρώματα της γενικότερης αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής η οποία γίνεται αντιληπτή και βιώνεται από τον άνθρωπο όταν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και γευθεί τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2019 13:01
Pin it

Σχετικά Άρθρα