Το Χριστιανικό ραδιόφωνο στην Υπηρεσία του Ευαγγελίου με 24ωρο Χριστιανικό πρόγραμμα. Παρακαλούμε περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ο player.

Ανοιγμα Player σε νέο Παράθυρο