Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νιάτα Χριστού

Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. (Εκκλησιαστής 11:09)

Η δεκαπενθήμερη ζωντανή εκπομπή με μαρτυρίες νέων ανθρώπων που αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό στην ζωή τους. Μπορείτε να ακούσετε ζωντανά χριστιανικούς ύμνους από τους νέους καθώς και διάφορα χριστιανικά μηνύματα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Περάκης κάθε 15 μέρες, ημέρα Κυριακή.

 

Pin it

Σχετικά Άρθρα