Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Εξ Ενός Αίματος…

Νοεμβρίου 01, 2019

 Τα λόγια αυτά  περιέχονται μέσα στο κήρυγμα, που διά Πνεύματος Αγίου, έκανε ο απόστολος Παύλος στόν Άρειο Πάγο, στην Αθήνα πριν από 2000 περίπου χρόνια. Μπορεί κανείς, όλο το κήρυγμα, να το διαβάσει σε 5 λεπτά, στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αγίων αποστόλων και εις τα εδάφια 12-31.

«Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας· Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν τω Ισραήλ εύρον τοσαύτην πίστιν. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών και θέλουσι καθήσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δε υιοί της βασιλείας θέλουσιν εκβληθή εις το σκότος το εξώτερον· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, Ύπαγε, και ως επίστευσας, ας γείνη εις σε. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη.»  κατά Ματθαίον 8:10

Βασίλης Τσαντεκίδης

Νοεμβρίου 01, 2019

 «Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνοντες τας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων οίτινες έκαμνον τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων και αριθμήσαντες τας τιμάς αυτών εύρον πεντήκοντα χιλιάδας αργυρίου. Ούτω κραταιώς ηύξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου.» Πράξεις ιθ΄ 18-20.

Διαβάζουμε στη Γραφή ότι ο Θεός δείχνει την αγάπη Του στους ανθρώπους, «…επειδή, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας» (Ρωμαίους 5:8). Εν τούτοις, η σωτηριακή σχέση με το Χριστό είναι προϊόν συνειδητής απόφασης του ανθρώπου (Μάρκος 8:34-36, Ιωάννης 6:67-67) να αποδεχτεί την θυσία του Σωτήρα Χριστού για λογαριασμό του.
 Είδαμε στο προηγούμενο μέρος (Α´) ότι η απόφαση αυτή είναι πρώτα από όλα προσωπική για κάθε άνθρωπο, έπειτα είναι κρίσιμη επειδή ο άνθρωπος μακριά από το Χριστό δεν έχει αξίωση για αιώνια ζωή, και τέλος είναι μια απόφαση που πρέπει να παρθεί σήμερα, επειδή «σήμερα» υπάρχει ευκαιρία, ενώ το αύριο δεν το γνωρίζει κανείς. Πώς μπορεί όμως ο άνθρωπος να έρθει στο σημείο της απόφασης να επιλέξει το Χριστό και τι αποτελέσματα θα έχει;

Α. Πώς λαμβάνεται η απόφαση

Με το να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την κατάστασή του: Ο μοναδικός που γνωρίζει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν ζει χωρίς το Χριστό είναι ο Θεός και αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο ώστε του λέει την αλήθεια όσο σκληρή και αν είναι, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι πνευματικά νεκρός στις αμαρτίες του. Διαβάζουμε, «…εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Χριστό… μη έχοντας ελπίδα,… ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών…» (Εφεσίους 2:12, 1-5, βλ. κ. Ρωμαίους 3:10-18, 23, 6:23).

Με το να μετανοήσει ο άνθρωπος, να πιστέψει στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να βαπτισθεί: Διαβάζουμε, «Από τότε ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε επειδή, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών» (Ματθαίος 4:17, βλ. κ. Μάρκος 1:14-15, Πράξεις 2:38, Ρωμαίους 2:4, 10:9-10, Μάρκος 16:16).

Β. Αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου

Ο άνθρωπος έρχεται κοντά στο Θεό δια της θυσίας του Χριστού: Ο απ. Παύλος γράφει, «…τώρα, όμως, διαμέσου του Ιησού Χριστού, εσείς που άλλοτε ήσασταν μακριά, γίνατε κοντά διαμέσου του αίματος του Χριστού» (Εφεσίους 2:13, βλ. κ. Εφεσίους 2:16-17, Ρωμαίους 5:9-10, Κολοσσαείς 1:13-14, 21-22, Αποκάλυψη 5:9).

Ο Θεός γίνεται πατέρας του: Διαβάζουμε, «Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ’ αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σ’ αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του» (Ιωάννης 1:12, βλ. κ. Ρωμαίους 8:14-17, 29, Γαλάτες 3:26, 4:5-7, Εφεσίους 1:5, Α´ Ιωάννη 3:1-2, Β’ Κορινθίους 6:16-18).

Ο ουρανός γίνεται σπίτι του: Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα ειδάλλως, θα σας έλεγα πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ» (Ιωάννης 14:2-3, 13:36, 17:24, Αποκάλυψη 21:2).

Οι ευλογίες και οι επαγγελίες του Θεού γίνονται δικές του: Ο απ. Πέτρος γράφει, «…δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνετε κοινωνοί θείας φύσης…» (Β’ Πέτρου 1:3-4, Ρωμαίους 8:17, Εφεσίους 3:6, Εβραίους 6:9).

Γ. Αποτελέσματα στους γύρω του

Οι περισσότεροι θα το παρατηρήσουν: Διαβάζουμε, «Και βλέποντας την παρρησία του Πέτρου και του Ιωάννη, και καθώς πληροφορήθηκαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, θαύμαζαν, και τους αναγνώριζαν ότι ήσαν μαζί με τον Ιησού» (Πράξεις 4:13).

Κάποιοι θα τον διώξουν: Ο απ. Παύλος γράφει, «Και, μάλιστα, όλοι όσοι θέλουν να ζουν με τρόπο ευσεβή εν Χριστώ Ιησού, θα διωχθούν» (Β´ Τιμόθεο 3:12, βλ. κ. Ματθαίος 5:10-12, 10:22-25, Μάρκος 10:30, Ιωάννης 15:19, 16:2, 17:14, Πράξεις 14:22, Α’ Θεσσαλονικείς 3:3-4, Εβραίους 11:32-38, κ.α.).

Κάποιοι συγγενείς θα εναντιωθούν: Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Μη νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επάνω στη γη δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Επειδή, ήρθα να διαχωρίσω άνθρωπο ενάντια στον πατέρα του, και θυγατέρα ενάντια στη μητέρα της, και νύφη ενάντια στην πεθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του» (Ματθαίος 10:34-36).

Κάποιοι θα σωθούν: Διαβάζουμε, «Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, ο ένας από τους δύο, που άκουσαν γι’ αυτόν από τον Ιωάννη, και τον ακολούθησαν. Αυτός βρίσκει πρώτος τον δικό του αδελφό, τον Σίμωνα, και του λέει: Βρήκαμε τον Μεσσία, που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός. Και τον έφερε στον Ιησού. Και ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τον καλά, είπε: Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που μεταφράζεται Πέτρος» (Ιωάννης 1:41-43).

 

Δημήτριος Μάστορης

«Ψήφος λευκή»

Οκτωβρίου 01, 2019

Κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και προβληματίζεσαι. Δεν βλέπεις αυτό που περίμενες, επιθυμούσες, εργάστηκες να δείς… Ίσως  βλέπεις συντρίμμια, κενό, απελπισία! Προσπάθησες πολύ αλλά τα αποτελέσματα φτωχά! Έχεις κουραστεί! Καμιά βοήθεια από πουθενά και όλα αυτά «περί θρησκείας», σου προκαλούν απέχθεια! Είναι αλήθεια πως δεν μπορείς να αγαπήσεις και να βρείς τον εαυτό σου πραγματικά, αν δεν βρείς πρώτα τη σχέση σου με το Θεό!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Σοφοκλέους 52 & Μενάνδρου Αθήνα 105 52
  • +30 2152158888
  • +30 6982158888
  • info[at]christianity[dot]gr
  • radio[at]christianity[dot]gr
  • Βρείτε μας στο χάρτη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CHRISTIANITY