Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η δημιουργία δείχνει τη Δύναμη του Δημιουργού

Παρατηρώντας με απλότητα τη φύση που μας περιβάλλει αλλά και ολόκληρο το Σύμπαν, ιδιαιτέρως με την αρωγή των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν διστάζει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάποιος Δημιουργός όλων αυτών.

Παρατηρώντας με απλότητα τη φύση που μας περιβάλλει αλλά και ολόκληρο το Σύμπαν, ιδιαιτέρως με την αρωγή των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων, ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν διστάζει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάποιος Δημιουργός όλων αυτών.

«Επειδή τα αόρατα Αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος (αιώνια) Αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι» (Ρωμαίους α΄ 20)

Επιπλέον, όλες οι δομές και τα φαινόμενα από το μικρόκοσμο μέχρι το μακρόκοσμο, οι οποίες διέπονται από μαθηματικούς νόμους και συντελούν στην ύπαρξη της ζωής, φανερώνουν ότι αυτός ο Δημιουργός έχει μοναδικές ιδιότητες αλλά και έναν αγαθό χαρακτήρα.

Σε αυτό το αφιέρωμά μας θα αναφερθούμε σε φαινόμενα που φανερώνουν τη δύναμη του Θεού, μια γνώση η οποία θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε και ως απλοί άνθρωποι, αλλά ιδιαιτέρως ως πιστοί Χριστιανοί, πόσο μεγάλος είναι Αυτός ο Θεός ο Οποίος μάς αγάπησε και μας προσκαλεί να Τον γνωρίσουμε.

Ένα συχνό φαινόμενο που προξενεί το δέος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι οι καταιγίδες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια μέση καταιγίδα διοχετεύει στην επιφάνεια της Γης ποσότητα νερού περίπου ίση με αυτή που ρέει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα σε 6 λεπτά της ώρας, δηλαδή 660.000 κυβικά μέτρα νερού! Επίσης, η ίδια καταιγίδα μέσου μεγέθους, απελευθερώνει μέσω των κεραυνών ενέργεια περίπου ίση με 10.000.000 κιλοβατώρες! Ακόμη μεγαλύτερο θαυμασμό προκαλεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 16 εκατομμύρια τέτοιες καταιγίδες σε ολόκληρο τον πλανήτη μας!

«Τις ήνοιξε ρύακας διά τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμον διά την αστραπήν της βροντής;» (Ιώβ λη΄ 25)

Κι αν τέτοια φαινόμενα, τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός του πλανήτη μας, μάς κάνουν να αισθανόμαστε μικροί και ανίσχυροι απέναντί τους, πόσο μάλλον τα φαινόμενα και τα μεγέθη στο αχανές Σύμπαν.

Η ενέργεια που παράγει ο Ήλιος απελευθερώνεται με τον τρομακτικό ρυθμό των 5.000.000 τόνων ύλης το δευτερόλεπτο! Μέσα σε 1 δευτερόλεπτο εκπέμπεται από τον Ήλιο ενέργεια περισσότερη από όση έχει παραγάγει η ανθρωπότητα από την αρχή της ιστορίας της μέχρι σήμερα! Μάλιστα, η Γη προσλαμβάνει μόνο το 1 δισεκατομμυριοστό αυτής της ενέργειας!

Όσον αφορά τις κλίμακες μεγεθών, πάνω από 1.000.000 Γαίες θα χωρούσαν μέσα στον Ήλιο. Κι ωστόσο, ο Ήλιος μας είναι ένας αστέρας μεσαίου μεγέθους. Πολλοί αστέρες του γαλαξία μας τον επισκιάζουν. Για παράδειγμα, ο Αρκτούρος είναι 100 φορές φωτεινότερος από τον Ήλιο και έχει ακτίνα 20 φορές μεγαλύτερη από αυτόν. Αλλά κι αυτός μοιάζει μικρός συγκρινόμενος με τον υπεργίγαντα Μπετελγκέζ που έχει ακτίνα 600 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου μας και είναι 16.000 φορές λαμπρότερος. Κι όμως, ούτε ο Μπετελγκέζ είναι το μεγαλύτερο άστρο του γαλαξία μας. Αρκετοί κόκκινοι υπεργίγαντες του Milky Way είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Μερικοί με ακτίνα 1.500 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου μας. Κι όλα αυτά μονο στο δικό μας γαλαξία ο οποίος περιέχει περίπου 100 δισεκατομμύρια άστρα και είναι ένας από τους περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες που εκτιμάται ότι υπάρχουν στο Σύμπαν.

«Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε, τις εποίησε ταύτα; Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμόν· ο ονομαστί καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητι της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν· δεν λείπει ουδέν» (Ησαΐας μ΄ 26)

Όλα αυτά τα ασύλληπτα μεγέθη, οι τεράστιες ποσότητες ενέργειας καθώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, εύλογα οδηγούν στο ερώτημα πόσο σοφός αλλά και πόσο ισχυρός είναι Εκείνος που δαμάζει αυτές τις δυνάμεις ώστε το Σύμπαν να λειτουργεί με θαυμαστό τρόπο; Και ταυτόχρονα πόσο μικρός και ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος απέναντι σε όλα αυτά;

Ο Θεός λοιπόν είναι πράγματι ο Παντοδύναμος! Ταυτόχρονα όμως είναι και Εκείνος που απεκδύθηκε τη δύναμη και τη δόξα Του και ταπεινώθηκε λαμβάνοντας ανθρώπινη μορφή για να βρεθεί κοντά στο πλάσμα Του. Πέθανε ως άνθρωπος πάνω στο σταυρό για να πληρώσει τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον μετανοεί και επιστρέφει προς Αυτόν:

«Εάν επιστρέψης προς τον Παντοδύναμον, θέλεις ανοικοδομηθή, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από των σκηνών σου. […] Και ο Παντοδύναμος θέλει είσθαι ο υπερασπιστής σου […] τότε θέλεις ευφραίνεσθαι εις τον Παντοδύναμον, και θέλεις υψώσει το πρόσωπόν σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθή αυτού, και θέλει σου εισακούσει…» (Ιώβ κβ΄ 23-27)


Η ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»