play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

01 Δεκέμβριος 2022

Γιώργος Βλαμίδης

“Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.” Εφεσίους β΄ 8-10
01 Νοέμβριος 2022

Χρήστος Μούκας

”Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά; Και ...
01 Οκτώβριος 2022

Τάκης και Πόπη Μπαρμπαλιά

“Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· ...Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέσθην τον Κύριον, και προς τον Θεόν μου εβόησα...
01 Σεπτέμβριος 2022

Όλγα Ιωαννίδου

“Επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σαρξ είναι ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος, και το άνθος αυτού εξέπεσ...

ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αυγ 1, 2022

Τόνυ Τσαουσλάρι

“Και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις, ίνα καθώς εβασίλευσεν η αμαρτία διά του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύση διά της δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.” Προς Ρωμαίους ε:20-21.Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Τόνυ Τσαουσλάρι από την Αλβανία.

Ιουλ 1, 2022

Σταματία Θεοφάνους

Αυτό το μήνα, θα μας δώσει την μαρτυρία της για τον Χριστό, η αδελφή μας Σταματία Θεοφάνους.  Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου εδάφιο, που σημάδεψε τη ζωή μου. Από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, κεφάλαιο θ΄ και εδάφιο 25. “Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω.”

Ιουν 1, 2022

Φίλιππος Σταυρίδης

“Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήττοντο σφόδρα, λέγοντες· Τις λοιπόν δύναται να σωθή; Εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατον είναι, παρά τω Θεώ όμως τα πάντα είναι δυνατά.” Κατά Ματθαίον ιθ΄25-26. Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του για τον Χριστό ο αδελφός μας Φίλιππος Σταυρίδης.

Μαϊος 2, 2022

Χράϊρ Νατζαριάν

«Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; Καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς.” Προς Ρωμαίους η΄ 35.

© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή