play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

01 Δεκέμβριος 2022

Γιώργος Βλαμίδης

“Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.” Εφεσίους β΄ 8-10
01 Νοέμβριος 2022

Χρήστος Μούκας

”Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά; Και ...
01 Οκτώβριος 2022

Τάκης και Πόπη Μπαρμπαλιά

“Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· ...Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέσθην τον Κύριον, και προς τον Θεόν μου εβόησα...
01 Σεπτέμβριος 2022

Όλγα Ιωαννίδου

“Επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σαρξ είναι ως χόρτος, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος, και το άνθος αυτού εξέπεσ...

ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Απρ 1, 2021

Γιάννης Λαμπρόπουλος

Και είπεν ο Ιησούς, εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, δια να βλέπωσιν οι μη βλέποντες και να γείνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ’ αυτού και είπον προς αυτόν, μήπως και ημείς είμεθα τυφλοί; Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εάν ήσθε τυφλοί δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν, τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν η αμαρτία σας λοιπόν μένει.»  Κατά Ιωάννη θ΄ 39-41.

Μαρ 1, 2021

Βασίλης Οτουζμπίρης

 «Τίνα άλλον έχω εν τω ουρανώ; Και επί γης δεν θέλω άλλον παρά Σε» Ψαλμός ογ:25

Μαρ 1, 2021

Ευαγγελία Κατσιφού

«Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει»  Κατά Μαθαίον ια:28.

Ιαν 5, 2021

Νίκος Δαμβακεράκης

 “Δύο στρουθία δεν πωλούνται δι' εν ασσάριον; και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του Πατρός σας. Υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής είναι πάσαι ηριθμημέναι. Μη φοβηθήτε λοιπόν· πολλών στρουθίων διαφέρετε σεις.” Κατά Ματθαίον ί: 29-31

© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή