play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

01 Μαρτίου 2023

Δημήτρης Κυριακούδης

”Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστου...
01 Φεβρουαρίου 2023

Κώστας και Δέσποινα Γιαξή

 “Και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ; Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκός σου.”  Πράξεις ις΄ 30-31. Αυτό το μήνα, θα μας δώσουν την μαρτυρία του...
01 Ιανουαρίου 2023

Παναγιώτης Γιαξής

 “Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.” Κατά Ματθαίον ς΄33. Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Παναγιώτης Γιαξής.
01 Δεκεμβρίου 2022

Γιώργος Βλαμίδης

“Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατ...

ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ιουν 1, 2019

Τζιάν Πιέτρο και Πόπη Πολίτσι

 «Όσοι δε εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού.» Κατά Ιωάννην α:12

Μαϊος 1, 2019

Βαγγέλης Δήμου

«Εάν ομολογήσεις δια του στόματος σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών θέλεις σωθεί. Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν.» Προς Ρωμαίους ι΄ 9,10.

Απρ 1, 2019

Ευαγγελία Χρήστου

Ομοίως αι γυναίκες υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου, δια της διαγωγής των γυναικών, αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας.»  Α΄ Πέτρου γ΄ 1, 2

Μαρ 3, 2019

Βαγγέλης Μπαλάσκας

«Αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί.» Κατά Ματθαίον ζ΄ 7

© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή