play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

01 Ιανουαρίου 2023

Παναγιώτης Γιαξής

 “Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.” Κατά Ματθαίον ς΄33. Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Παναγιώτης Γιαξής.
01 Δεκεμβρίου 2022

Γιώργος Βλαμίδης

“Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατ...
01 Νοεμβρίου 2022

Χρήστος Μούκας

”Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά; Και ...
01 Οκτωβρίου 2022

Τάκης και Πόπη Μπαρμπαλιά

“Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· ...Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέσθην τον Κύριον, και προς τον Θεόν μου εβόησα...

ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ιουν 7, 2017

Βασίλης Λίπας

«Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν: Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς όστις αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και του ευαγγελίου δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίονα τώρα εν τω καίρω τούτω, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μετά διωγμών και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον.» Κατά Μάρκον ι΄ 29,30.

Μαϊος 11, 2017

Βένος (Βενέδικτος) Πακτίτης

«Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, εις Αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν.» Προς Εφεσίους γ ́ 20, 21

Μαϊος 11, 2017

Παναγιώτης Γιαννιώτης και Ιωάννα Μαρούση.

“Ιδού ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν θέλω εισέλθη προς αυτόν και θέλω δειπνήση μετ΄αυτού και αυτός μετ΄εμού.” Αποκάλυψις γ΄ 20.

Μαϊος 8, 2017

Δημήτρης Παρλάντζας

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.» Α ́ Θεσσαλονικείς 16,17,18

© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή