play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

01 Ιανουαρίου 2023

Παναγιώτης Γιαξής

 “Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.” Κατά Ματθαίον ς΄33. Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Παναγιώτης Γιαξής.
01 Δεκεμβρίου 2022

Γιώργος Βλαμίδης

“Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατ...
01 Νοεμβρίου 2022

Χρήστος Μούκας

”Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά; Και ...
01 Οκτωβρίου 2022

Τάκης και Πόπη Μπαρμπαλιά

“Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· ...Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέσθην τον Κύριον, και προς τον Θεόν μου εβόησα...

ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φεβ 1, 2018

Ανθή Αδαμίδου

«Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριο και μη λησμονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρόνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντά σε με έλεος και οικτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθοίς το γήράς σου, η νεότης σου ανανεούται ως του αετού.» Ψαλμός ργ:1-5

Ιαν 1, 2018

Λεωνίδας Φέγγος

Σε κάθε ομολογία υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, γεμάτη από ενέργειες του Θεού και θαύματα, που δεν μπορούν βεβαίως να γραφτούνε σε δύο σελίδες. Μπορούμε όμως πάντα να ομολογήσουμε ότι μας έσωσε ο Χριστός από την αμαρτία και είμαστε ευτυχισμένοι κοντά Του.

Δεκ 4, 2017

Γιώργος Κλάδος - Ειρήνη Σπανουδάκη

«Θέλω σε υμνεί, διότι φοβερώς και θαυμασίως επλάσθην· θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλαττόμην εν τω κρυπτώ και διεμορφονόμην εν τοις κατωτάτοις της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου και εν τω βιβλίω σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα.» Ψαλμός ρλθ΄14-16

Νοε 2, 2017

Ιωάννης Κοτανίδης

«Και ακούσας ότι είναι Ιησούς ο Ναζωραίος ήρχισε να κράζη και να λέγη, Υιέ του Δαβίδ, Ιησού, ελέησον με.» Κατά Μάρκον ι΄ 48

© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή