Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Όροι Χρήσης

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους 52 και Μενάνδρου (εφεξής ως «ΕΑΕΠ ΘΝΠ») διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://www.christianity.gr/ (εφεξής ως «ιστότοπος»), ο οποίος διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στον ιστότοπό μας και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Ως χρήστης του ιστοτόπου, θεωρείται ο κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου.

 |  Privacy

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους 52 και Μενάνδρου (εφεξής ως «ΕΑΕΠ ΘΝΠ») διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://www.christianity.gr/ (εφεξής ως «ιστότοπος»), ο οποίος διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στον ιστότοπό μας και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Ως χρήστης του ιστοτόπου, θεωρείται ο κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου.

1. Υπηρεσίες του ιστοτόπου

1.1 Φόρμα Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας και στη συνέχεια να βεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης.

1.2 Εγγραφή Χρήστη

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του παρόντος ιστοτόπου, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης ή μη έγκυρου e-mail, ο λογαριασμός του θα διαγράφεται εντός 10 ημερών.

Η εγγραφή χρήστη ολοκληρώνεται, αφού ο χρήστης καταχωρήσει τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα εγγραφής και στη συνέχεια βεβαιώσει ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους διαχειριστές του ιστοτόπου για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

2. Διανοητική Ιδιοκτησία 

Ο παρών ιστότοπος, καθώς και όλα τα αρχειά ηχου και εικόνας είναι ιδιοκτησία της ΕΑΕΠ ΘΝΠ. Οι συντελεστές του παρόντος ιστοτόπου και όσοι ασχολούνται με το έργο της διάδοσης του Λόγου του Θεού, μέσα από το "christianity.gr" είναι μέλη της  ΕΑΕΠ ΘΝΠ και το πράττουν αφιλοκερδώς, καταβάλοντας κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και καταχώρηση των αρχείων ήχου και video.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και αναπαραγωγή των κηρυγμάτων με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται η πηγή προέλευσής τους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, εκτός από αυτόν για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα για download εντελώς δωρεάν. Άλλωστε ο μόνος σκοπός μας, είναι κάθε άνθρωπος να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να τον δεχτεί σαν προσωπικό του Σωτήρα.

Ειδικότερα, για την χρήση, και αναδημοσίευση φωτογραφιών, αρχείων ήχου και video από τρίτους ιστότοπου,ς καθώς και την οποιαδήποτε δημόσια προβολή/εκτέλεση, απαιτείται προηγουμένως ενημέρωση των διαχειριστών του ιστότοπου.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την περαιτέρω χρήση από τρίτους ή να αξιώσουν την απόσυρση υλικού (ιδιοκτησίας της ΕΑΕΠ ΘΝΠ) από τρίτους ιστότοπους αν κατά την κρίση τους:

  • διαπιστωθεί αλλοίωση του αρχικού υλικού
  • η χρήση του δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους,
  • η χρήση του αποσκοπεί στην δυσφήμιση του παρόντος ιστότοπου, των διαχειριστών, ή της προβαλλόμενης εκκλησίας (ΕΑΕΠ) και των μελών της,
  • διαπιστωθεί εμπορική εκμετάλλευση/χρήση του υλικού.

3. Υποχρεώσεις Χρηστών

Ως χρήστες του ιστοτόπου, υποχρεούστε να σέβεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων  οι χρήστες υποχρεούνται να μας αποζημιώσουν  για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή.

 Ειδικότερα, ως χρήστες του παρόντος ιστοτόπου υποχρεούστε:

  • Να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • Να μην παραπλανήσετε οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και να μην καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του.
  • Να μην εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση του παρόντος ιστοτόπου από άλλους χρήστες.
  • Να τηρείτε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών του κωδικών και λογαριασμών για την τυχόν πρόσβαση στο περιβάλλον της παρούσας ιστοσελίδας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι αποδέχεστε την πλήρη ευθύνη για όλες τις ενέργειες, που θα εκτελούνται μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού, σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του προσωπικού του κωδικού ή/και της χρήσης του χωρίς την άδειά σας, Σε αυτή την περίπτωση η ΕΑΕΠ ΘΝΠ δε θα φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστείτε λόγω παρόμοιων περιστατικών.
  • Να μην επιχειρήσετε τη μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  • Να μην προβείτε στην παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

 

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΑΕΠ ΘΝΠ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 καθώς και τις Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική , η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

5. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες  απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον παρόντα ιστότοπο, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

 

6. Αποποίηση Ευθύνης - Επίλυση Διαφορών

Η ΕΑΕΠ ΘΝΠ λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε ο παρόν ιστότοπος να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ως χρήστες παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορθότητας του περιεχομένου που βρίσκεται στον ιστότοπό μας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από εμάς ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η ΕΑΕΠ ΘΝΠ δε δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία  (θετική/αποθετική) που ενδεχομένως υποστείτε από τη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

H ΕΑΕΠ ΘΝΠ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στα οποία παραπέμπει μέσω, hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. H ΕΑΕΠ ΘΝΠ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη του παρόντος ιστοτόπου, η ΕΑΕΠ ΘΝΠ θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί μαζί του, ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζονται τα  καθ' ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

7. Αλλαγές στον ιστότοπο

Σε κάθε περίπτωση η ΕΑΕΠ ΘΝΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της  συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία, της αναβάθμισης των λειτουργιών του ιστοτόπου και της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών του.