Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου (Μέρος Α´)

«Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι…» (Ματθαίος 24:44)

«Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι…» (Ματθαίος 24:44)

Ο Χριστιανισμός δεν είναι μια συλλογή ηθικοπλαστικών κειμένων ενός σοφού δασκάλου/ηγέτη αλλά η κορύφωση, αποκάλυψη και εφαρμογή ενός σχεδίου αγάπης, θυσίας και μυστηριώδους σοφίας που με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να οδηγήσει κάθε άνθρωπο στην αποκατάστασή του, στην ευλογημένη παρουσία του Δημιουργού του, όταν τον συναντήσει ξανά. Συχνά στη Γραφή η συνάντηση αυτή συμβολίζεται με την πρόσκληση σε ένα γάμο, ένα δείπνο, μια βασιλεία, μια κληρονομιά. Πάντοτε για μια συνάντηση, τα μέρη που μετέχουν κάνουν την απαραίτητη προετοιμασία τους. Το ίδιο ισχύει και για τη σημαντικότερη συνάντηση από όλες, δηλ. τη συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα ο λαός του Θεού οφείλουν -ο κάθε πιστός προσωπικά- να φροντίζουν με επιμέλεια και σπουδή την ετοιμασία αυτή, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμοι κάθε στιγμή.

Διαβάζουμε για παράδειγμα στη Γραφή, «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Λουκάς 12:40 ). Ο απ. Παύλος γράφει σχετικά, «Άρα, λοιπόν, κάθε ένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στον Θεό» (Ρωμαίους 14:12. Βλ. κ Β΄ Κορινθίους 5:10, Ματθαίος 22:1-14, 24:36-44). Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε, «…ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ» (Αμώς 4:12). 

Πρώτα όμως αξίζει να δει κανείς μέσα στο λόγο του Θεού τη σημασία που δίνει ο Θεός σε αυτή τη συνάντηση όπως φαίνεται από την ετοιμασία την οποία κάνει. Διαβάζουμε ότι ο Θεός, για να γίνει αυτή η συνάντηση με τον άνθρωπο, ετοίμασε…

ΣΩΤΗΡΙΑ

Ο Θεός έκανε καταρχήν δυνατή την επιστροφή του ανθρώπου σε συνάντηση Του, προσφέροντας τον ίδιο τον Υιό, ιλασμό για τις αμαρτίες όλων (Ματθαίος 20:28, Ιωάννης 3:16, Α΄ Ιωάννου 2:2, 4:10). Διαβάζουμε ότι όταν ο Συμεών αντίκρισε το παιδί Ιησού, είπε «…τα μάτια μου είδαν το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά σε όλους τούς λαούς (Λουκάς 2:30-31). Ο απ. Πέτρος γράφει επίσης, «...φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστης, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί κατά τον έσχατο καιρό» (Α΄ Πέτρου 1:5).

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Διαβάζουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, «Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ’ αυτούς που θα είναι από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουργία του κόσμου (Ματθαίος 25:34).

ΠΟΛΗ

Διαβάζουμε για τον Αβραάμ ότι, «με πίστη… υπάκουσε, όταν [ο Θεός] τον καλούσε να βγει έξω, στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κληρονομιά… επειδή, περίμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός». Όμοια και για τους ανθρώπους που, «…επιθυμούν μια καλύτερη, δηλαδή, επουράνια [πατρίδα]… ο Θεός δεν ντρέπεται γι’ αυτούς, να λέγεται Θεός τους επειδή, ετοίμασε γι’ αυτούς πόλη» (Εβραίους 11:8,10,16).

ΤΟΠΟ

Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του, «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα ειδάλλως, θα σας έλεγα· πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ (Κατά Ιωάννη 14:2-3).

ΑΓΑΘΑ

Γράφει ο απ. Παύλος, «αλλά, καθώς είναι γραμμένο: Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον αγαπούν. Σε μας, όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου τού Πνεύματός του…» (Α΄ Κορινθίους 2:9-10) και σε άλλο σημείο, «Πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζονται ειρήνη, εκείνων που ευαγγελίζονται τα αγαθά!» (Ρωμαίους 10:15).

Είναι φανερό ότι ο Θεός από την πλευρά Του επιθυμεί και προετοιμάζεται ώστε στο τέλος του σχεδίου Του η συνάντησή Του με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, να είναι ένα γεγονός χαράς, νίκης και αιώνιας δόξας της μεγαλοσύνης του, διά του έργου της θυσίας του Ιησού Χριστού και της δύναμης του Πνεύματός Του. Επειδή όμως μια συνάντηση δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη αν η ετοιμασία γίνει μόνο από τη μια πλευρά, στο επόμενο μέρος του άρθρου (Β´) θα δούμε από τη Γραφή ποια πρέπει να είναι η ετοιμασία του ανθρώπου έτσι ώστε να είναι και από πλευράς του έτοιμος για τη συνάντησή του με τον Θεό.

Δημήτριος Μάστορης