Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Το κλίμα αλλάζει

«Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονημένοι. Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής· διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον» (Ησαϊας 24: 4-5).

«Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονημένοι. Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής· διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον» (Ησαϊας 24: 4-5).

Ενώ γράφονται οι γραμμές αυτές οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον τυφώνα Μαρία,ενώ ακόμη είναι νωπές οι βιβλικές καταστροφές από τους μόλις απελθόντες τυφώνες Χάρβεϊ και Ίρμα . Ταυτόχρονα δύο καταστροφικοί σεισμοί ,8,4 και 7,1 Richter, συγκλόνισαν το Μεξικό. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Πορτογαλία, Γαλλία, Αμερική και Ελλάδα, ενώ το 2017 φαίνεται ότι θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο έτος με ρεκόρ αύξησης παγκόσμιας θερμοκρασίας.


Μα τι γίνεται, αναρωτιέται ο απλός άνθρωπος. Οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν. Το κλίμα αλλάζει. Έχουμε φθάσει σε απόσταση αναπνοής από το σημείο εκείνο από όπου οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μη αναστρέψιμες.
Κατωτέρω παραθέτουμε, για τους αναγνώστες μας, δέκα πλήρως μελετημένες παραμέτρους που πιστοποιούν ότι το κλίμα αλλάζει ταχύτατα.


1. Η μέση θερμοκρασία του αέρα πάνω από τη στεριά έχει αυξηθεί.

Αποτέλεσμα: ξηρασία και κύματα καύσωνα που προκαλούν πυρκαγιές, χαμηλές σοδειές και ελάττωση των αποθεμάτων νερού.

2. Η μέση θερμοκρασία του αέρα πάνω από τους ωκεανούς έχει αυξηθεί

Αποτέλεσμα: περισσότεροι και ισχυρότεροι τυφώνες.

3. Ο πάγος που καλύπτει την αρκτική συρρικνώνεται ταχύτατα.

Αποτέλεσμα: η ηλιακή ακτινοβολία που αντανακλάται πίσω, (albido), ελαττώνεται και αυξάνεται η απορρόφησή της από το νερό που αντικαθιστά το πάγο.

4. Οι παγετώνες λυώνουν.

Αποτέλεσμα: οι πληθυσμοί που εξαρτώνται από το νερό του ομαλού λυώσιμου των παγετώνουν θα υποφέρουν από λειψυδρία.

5. Η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει.

Ας αναλογιστούμε ότι οι δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου είναι παραλιακές. Η καλλιεργήσιμη γη θα ελαττωθεί και τα οικοσυστήματα θα διαταραχθούν.

6. Η υγρασία του αέρα έχει αυξηθεί

Αποτέλεσμα: τα κλιματιστικά μηχανήματα δουλεύουν εντονώτερα επιτείνοντας την αύξηση της θερμοκρασίας.

7. Οι ωκεανοί παρουσιάζουν αυξημένη θερμοκρασία

Οι ωκεανοί αποθηκεύουν και απελευθερώνουν θερμότητα σε μεγάλη έκταση. Είναι απαραίτητοι παράγοντες σταθεροποίησης του κλίματος κι η αύξηση της θερμότητας σε αυτούς είναι απόδειξη και μηχανισμός αποσταθεροποίησης του παγκόσμιου κλίματος.

8. Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσών έχει αυξηθεί.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων και ισχυρότερων κυκλώνων και τυφώνων.

9. Οι περιοχές στο Βόρειο ημισφαίριο που καλύπτονται από χιόνι ελαττώνονται.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα (εκτός των άλλων) την επιτάχυνση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

10. Η θερμοκρασία του κατώτερου στρώματος της ατμόσφαιρας έχει αυξηθεί.

Οι δορυφορικές μετρήσεις δηλώνουν ότι η θερμοκρασία της τροπόσφαιρας,(όπως λέγεται το στρώμα αυτό της ατμόσφαιρας) έχει αυξηθεί σαν αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου. Κυρίως διοξείδιο του άνθρακος, που προέρχεται από τη καύση των ορυκτών καυσίμων, παγιδεύει την ηλιακή ενέργεια και αυξάνει τη θερμοκρασία.

Θαυμαστοί μηχανισμοί σταθερότητας έχουν τοποθετηθεί από το Θεό για να διατηρούν τη ζωή στη γη. Ο άνθρωπος όμως με την ανυπακοή του προς το θέλημα του Θεού και την επιλογή της αυτόνομης και εγωιστικής του πορείας τους χάλασε.
Το πότε θα μεταπέσουν σε μηχανισμούς αποσταθεροποίησης είναι γνωστό μόνο στο Κύριο: «τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες· Που είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού; διότι αφ' ης ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτίσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος, διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος· οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων» (Β Πέτρου 3: 3-8)’

Το εσχατολογικό σχέδιο του θεού θα αρχίσει ξαφνικά με την αρπαγή της εκκλησίας, την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα παραλάβει, αφενώς μεν για να εκφύγει τα μέλλοντα να γείνωσι και αφετέρου για να ζήσει αιώνια με το Κύριο της. (Λουκ. 21:36).

Είμαστε καλεσμένοι όλοι στο τραπέζι της ζωής. Ο Χριστός έχυσε το αίμα Του για όλους μας.
«..επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον.» (Μάρκος 1:15).

Ομάδα Χριστιανισμός και επιστήμη