Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Πλοήγηση στον ωκεανό με τον έναστρο ουρανό

Τον παλιό καιρό οι ναυτικοί προσανατολίζονταν στο ταξίδι τους στον ωκεανό παρατηρώντας τον ουρανό. Καθώς διέσχιζαν οι αρχαίοι θαλασσοπόροι τον Ατλαντικό μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής έπρεπε να γνωρίζουν κάθε στιγμή το στίγμα τους στον χάρτη αλλά και τον προσανατολισμό τους ώστε να φτάσουν ασφαλώς στον επιθυμητό λιμένα.Αυτό γινόταν με τη χρήση κατάλληλων γεωμετρικών οργάνων αλλά και την γνώση των βασικών αστερισμών και τη συσχέτισή τους με τα σημεία του ορίζοντα.

Τον παλιό καιρό οι ναυτικοί προσανατολίζονταν στο ταξίδι τους στον ωκεανό παρατηρώντας τον ουρανό. Καθώς διέσχιζαν οι αρχαίοι θαλασσοπόροι τον Ατλαντικό μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής έπρεπε να γνωρίζουν κάθε στιγμή το στίγμα τους στον χάρτη αλλά και τον προσανατολισμό τους ώστε να φτάσουν ασφαλώς στον επιθυμητό λιμένα.Αυτό γινόταν με τη χρήση κατάλληλων γεωμετρικών οργάνων αλλά και την γνώση των βασικών αστερισμών και τη συσχέτισή τους με τα σημεία του ορίζοντα.

Όμως και η ζωή μας παρομοιάζεται με ένα ταξίδι. Έχει συγκεκριμένη αρχή, μια αβέβαιη και τρικυμιώδη διαδρομή και έναν ξεκάθαρο και επιθυμητό προορισμό. Για να καταφέρουμε να διασχίσουμε αυτόν τον «σκοτεινό ωκεανό» χρειαζόμαστε αντίστοιχα την απόλυτη οδηγία του Χριστού αλλά και τη συμμετοχή των εργατών της εκκλησίας αλλά και των υπόλοιπων αδελφών.

Μπορούμε λοιπόν να αντλήσουμε κάποια πολύ ωφέλιμα διδάγματα μέσα από την παραπάνω συσχέτιση και να τα εφαρμόσουμε στην πνευματική μας ζωή.

1. «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός.» (Αποκάλυψη 22:16)

Ο Πολικός Αστέρας αποτελεί μέρος της ουράς της Μικρής Άρκτου και μπορεί κάποιος να τον εντοπίσει εύκολα στον νυκτερινό ουρανό του βόρειου ημισφαιρίου μέσα από τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Μέσα από όλα τα αστέρια ξεχωρίζει καθώς βρίσκεται ακριβώς πάνω στην προέκταση του νοητού άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η γη μας. Συνεπώς μας δείχνει πάντοτε τον βορρά και επίσης το γεωγραφικό μας πλάτος μέσα από την αντίστοιχη γωνία που σχηματίζει με τον ορίζοντα.

Αντίστοιχα, ο Χριστός μας αποτελεί το μοναδικό σταθερό σημείο αναφοράς μέσα από το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε την πνευματική μας θέση και πορεία. Είναι ο ασάλευτος βράχος πάνω στον οποίο μπορεί κάποιος με ασφάλεια να οικοδομήσει τη ζωή του.

2. «...και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην ως οι αστέρες, εις τους αιώνας των αιώνων.» (Δανιήλ 12:3)

Μπορεί κάποιος να βρει το ακριβές στίγμα του στον ωκεανό «κατεβάζοντας» 2 ή 3 αστέρια. Ουσιαστικά μετράει την γωνία που σχηματίζει ένας γνωστός αστέρας με τον ορίζοντα και γνωρίζοντας την ακριβή ώρα και μέρα, ανατρέχει σε πίνακες και εγχειρίδια μέσα από τα οποία τραβάει μία ευθεία πάνω στο χάρτη. Το ίδιο επαναλαμβάνει με άλλο αστέρα και το σημείο τομής των 2 ευθειών πάνω στο χάρτη είναι το στίγμα του. Όσο περισσότερα άστρα χρησιμοποιήσει τόσο καλύτερο προσδιορισμό θα κάνει.

Στην πνευματική μας ζωή ο Θεός έχει θέσει τους εργάτες της εκκλησίας ως αστέρες στη ζωή μας για να μας καθοδηγούν μέσα από το μοναδικό εγχειρίδιο που είναι ο Λόγος του Θεού. Στην προσπάθεια προσανατολισμού θα μας διδάξουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να πορευτούμε ασφαλώς στον αιώνιο λιμένα.

3. «Ούτοι είναι κηλίδες εις τας αγάπας σας, ...βόσκοντες εαυτούς, ...δένδρα φθινοπωρινά άκαρπα, ...αστέρες πλανήται» (Ιούδας 1:12-13)

Σε αντίθεση με τους απλανείς αστέρες, οι πλανήτες δεν μπορούν να χρησιμεύσουν σαν σταθερό σημείο αναφοράς καθώς η θέση τους συνεχώς αλλάζει στο ουράνιο στερέωμα.

Αντιστοίχως στην πνευματική μας πορεία θα προσπαθήσουν κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους δεν έθεσε ο Θεός ούτε εργάζονται στην υπηρεσία του τοπικού σώματος της εκκλησίας, να μας χειραγωγήσουν σύμφωνα με τη δική τους γνώμη και για τη δική τους δόξα με μοναδικό στόχο να μας ρίξουν σε πνευματικές «ξέρες και υφάλους». Φαίνονται ότι είναι αστέρες αλλά στην πραγματικότητα είναι πλανήτες. Μοιάζουν με πρόβατα αλλά είναι λύκοι και η συμβουλή του Κυρίου είναι: «Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς.»

Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό γιατί στο πνευματικό μας αυτό ταξίδι δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Χριστό μας που μας οδηγεί, τον Λόγο του Κυρίου ως πυξίδα που μας προσανατολίζει και τους εργάτες του Ευαγγελίου που μας συμβουλεύουν.

«Ενθυμείσθε τους προεστώτάς σας, οίτινες ελάλησαν προς εσάς τον λόγον του Θεού, των οποίων μιμείσθε την πίστιν, έχοντες προ οφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών.» (Εβραίους 13:7)

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»

www.christianity-science.gr