Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Στο κατώφλι μιας καινούριας χρονιάς

Καθώς ο χρόνος ρέει και φτάσαμε στην αλλαγή του έτους τεράστιες αλλαγές συντελούνται στα έθνη και στις καρδιές των ανθρώπων. Μια καινούρια κατάσταση διαμορφώνεται και οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Έρχονται αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο καθώς μέσα από έναν αόρατο εχθρό διακυβεύεται το προνόμιο της ζωής.

 |  Μηνύματα

Καθώς ο χρόνος ρέει και φτάσαμε στην αλλαγή του έτους τεράστιες αλλαγές συντελούνται στα έθνη και στις καρδιές των ανθρώπων. Μια καινούρια κατάσταση διαμορφώνεται και οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Έρχονται αλλαγές σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο καθώς μέσα από έναν αόρατο εχθρό διακυβεύεται το προνόμιο της ζωής.

Ο φόβος, η ανασφάλεια, η ψυχολογική πίεση έχει πάρει τη πρώτη θέση στις καρδιές των ανθρώπων.

«Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.» Α΄ Θεσσαλονικείς ε:3

Άνθρωποι βγαίνουν από τις συνήθειες τους, τις ενασχολήσεις τους, τα σχέδια τους και η ελευθερία τους περιορίζονται, σαν ένα αόρατο χέρι να θέλει να βγάλει από μέσα τους κάθε εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στην προσωπική τους ασφάλεια. Αξίες καταρρέουν σε μια δίνη γεμάτη με ειδήσεις κακοποίησης και θανάτου μέσα από τα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης.

Όμως, μέσα σε όλα αυτά, το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο και παρασέρνει με ορμή κάθε προσωπικό αγκυροβόλιο χωρίς να διακρίνει έθνος, χρώμα, πλούτο, δόξα. Στρέφει τον άνθρωπο σε μια εσωτερική περισυλλογή, να αφήσει τα ηνία του εαυτού του και να εκζητήσει τον Δημιουργό του και μόνο Σωτήρα του.

Παράλληλα θέλει να αφυπνίσει και την εκκλησία Του, να την ενεργοποιήσει στα δικά Του σχέδια καθώς μέσα από την έρημο του κόσμου προβάλει η γη της Επαγγελίας.

«Και θέλουσιν ιδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου· και θέλεις ονομασθή με νέον όνομα, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει.» Ησαίας ξβ:2

Ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος μιας νέας ειρηνικής κατάκτησης πάνω στα εχθρικά εδάφη, ώστε το έργο του Ιησού Χριστού ένδοξα να βρεθεί στο προσκήνιο με θεραπείες, εκβολές δαιμονίων και απελευθερώσεις από σωματικά και πνευματικά δεσμά δουλείας.

«Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.» Μάρκος ις:17-18

 Το έργο του Αγίου Πνεύματος κινείται μέσα στη καρδιά της εκκλησίας και το αίμα του Ιησού Χριστού μεταφέρει τη ζωή μέσα στη σάρκα της. Αυτό θα ζωοποιήσει το έργο του Θεού σε κάθε επίπεδο που το Άγιο Πνεύμα θέλει να ενεργήσει. Με την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη να προπορεύονται και να χτίζουν, πάνω στη πίστη των ανθρώπων Του, ένα στέρεο πνευματικό οικοδόμημα, στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός.

 Επομένως, είναι καλά και αισιόδοξα τα νέα του Ευαγγελίου καθώς ο Κύριος μας καλεί να χαρούμε και να ευφρανθούμε και να γίνουμε συμμέτοχοι της ευλογίας στην καινούρια χρονιά που ξημέρώσε.

 «Μη φοβείσθε· διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος.» Λουκάς β:10-11

www.findgod.gr

Παγκράτι - Αθήνα