play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...
Νοε 1, 2022

Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει και σε αναζητάει

Ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού που έλαβε δούλου μορφή δια της παρθένου Μαρίας, καλεί κάθε άνθρωπο να πάει κοντά Του.Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του περιγράφει το μεγάλο γεγονός, πολύ καθαρά: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. Πάντα δι΄ Αυτού έγειναν και χωρίς Αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν. Εν Αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό». Ιωάννης α: 1-5

Νοε 1, 2022

Χρήστος Μούκας

”Ημείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά; Και ταύτην την εντολήν έχομεν απ' Αυτού, όστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού.” Α΄ Ιωάννου δ΄ 19-21. Αυτό το μήνα, θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Χρήστος Μούκας.

Νοε 1, 2022

Ο ειρηνικός καρπός της δικαιοσύνης σαν αποτέλεσμα της παιδείας του Κυρίου

«Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης∙ ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι’ αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης»(Εβραίους ιβ:11)

Νοε 1, 2022

Διδάγματα από πρόσφατα αποβιώσαντες Αστρονόμους

Στο τελείωμα της φετινής θερινής περιόδου, πληροφορηθήκαμε την αποβίωση δύο σημαντικών προσωπικοτήτων από το χώρο της επιστήμης, και συγκεκριμένα από τον τομέα της αστρονομίας και της αστροφυσικής, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας ήταν Έλληνας. Πρόκειται για τον Αμερικανό Φρανκ Ντρέικ και τον Διονύση Σιμόπουλο που απεβίωσαν στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 7 Αυγούστου αντίστοιχα.

Νοε 1, 2022

Προετοιμάσου… για να ζήσεις

«…κάθε ένας από μας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του στον Θεό» (Ρωμαίους 14:12)Στην καθημερινή του ζωή κάθε άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τις ανάγκες που έχει και θέτει τους στόχους του, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται προετοιμασία για να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες και να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Αν κάποιος ξεκινήσει να καλύψει μια σημαντική ανάγκη όταν αυτή εμφανιστεί, τότε σημαίνει ότι ξεκίνησε πολύ αργά και είναι πολύ πιθανόν να μην μπορέσει να την καλύψει.

Οκτ 1, 2022

Μαθήματα μέσα από το Χρόνο!

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που κλήθηκε να αποσαφηνίσει η επιστήμη είναι η έννοια του χρόνου. Από την αρχαία εποχή χιλιάδες επιστήμονες και φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν και προσπάθησαν να ψηλαφίσουν το χρόνο ως φυσικό μέγεθος. Και τα ερωτήματα πάρα πολλά!!!

Οκτ 1, 2022

Τάκης και Πόπη Μπαρμπαλιά

“Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριόν μου και ελευθερωτής μου· Θεός μου, βράχος μου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει· ...Πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, παγίδες θανάτου με έφθασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέσθην τον Κύριον, και προς τον Θεόν μου εβόησα. Ήκουσεν εκ του ναού αυτού της φωνής μου, και η κραυγή μου ήλθεν ενώπιον αυτού εις τα ώτα αυτού”. Ψαλμός ιη' 2-6

Οκτ 1, 2022

Μάθετε από εμένα (Δ’ Μέρος)

«…μάθετε από μένα επειδή, είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά…» (Ματθαίος 11:29)Αναμφισβήτητα ζούμε σε μια εποχή εντυπωσιακής προόδου και επιτευγμάτων και η γνώση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συνθήκες της εποχής μας παραπέμπουν στα γραπτά του Προφήτη Δανιήλ όταν του είπε ο άγγελος «Κι εσύ, Δανιήλ, κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια, και σφράγισε το βιβλίο, μέχρι τον έσχατο καιρό τότε, πολλοί θα περιτρέχουν, και η γνώση θα πληθυνθεί» (Δανιήλ 12:4).

Οκτ 1, 2022

Όταν έρθει ο Χριστός θα βρει την πίστη σε σένα;

Ο Χριστός θα έρθει γρήγορα στη γη, γιατί δεν μπορεί τίποτα να διορθωθεί, ούτε να τακτοποιηθεί, ώστε η ζωή μας να γίνει ευτυχισμένη και χαρούμενη και πάνω από όλα ασφαλής, αν δεν έρθει ο Χριστός.

© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή