Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


«Εγώ Είμαι ο Θεραπεύων σε»

Όταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ ήταν στην φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και είπε προς Αυτόν:

 |  Κύριο άρθρο

Όταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ενώ ήταν στην φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και είπε προς Αυτόν:

«Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκώμεν;» Ο Κύριος Ιησούς Χριστός απάντησε: «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην, όσα ακούετε και βλέπετε τυφλοί αναβλέπουσι, και χωλοί περιπατούσι λεπροί καθαρίζονται, και κωφοί ακούουσι νεκροί εγείρονται, και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί.» Ματθ. ια: 4-7

Ο Ιησούς Χριστός απέδειξε ότι μπορεί να θεραπεύσει κάθε αρρώστεια και κάθε ασθένεια, οσοδήποτε βαριά κι αν είναι. «Καί ότε έγεινεν εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγον, και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσε δια να πληρωθή το ρηθέν δια Ησαΐου του προφήτου λέγοντος: Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε, και τας νόσους εβάστασεν.» Ματθ. η: 16-18

«Εγώ σε θεραπεύω» έτσι διακήρυξε ο Ίδιος ο Θεός στο λαό Ισραήλ, όταν τον οδηγούσε διά μέσου της επικίνδυνης ερήμου, προς τη γη της επαγγελίας. Οι κίνδυνοι από όλες τις ασθένειες, στην πορεία σ’ αυτήν την αφιλόξενη έρημο ήσαν αναρίθμητοι και προ παντός διότι δεν υπήρχαν ούτε γιατροί, ούτε φάρμακα. Ο Ίδιος ο Θεός τους εγγυήθηκε και τους καθησύχασε: «Εγώ είμαι ο Θεραπεύων σε.» Έξοδος ιε: 26

Τώρα γίνονται αυτά; Οπωσδήποτε γίνονται όταν εξυπηρετούν τη βουλή του Θεού. Έχουμε δει ανθρώπους που ήταν στο τελευταίο στάδιο καρκινοπάθειας, με μεταστάσεις, μεγάλη απώλεια βάρους και όλα τα συνοδεύοντα την νόσο συμπτώματα, να θεραπεύονται και να επανέρχονται πάλι στη δουλειά τους.

Κάποιος πλούσιος και πρόξενος, που οι γιατροί αρνήθηκαν να τον εγχειρήσουν επειδή είχε πολλαπλές μεταστάσεις, με μία προσευχή αναστήθηκε στην κυριολεξία. Άρχισε να παίρνει βάρος, σταμάτησαν οι πόνοι, εξαφανίσθηκαν οι όγκοι και ο ασθενής άρχισε να τρώει με όρεξη και να επανέρχεται στη δουλειά του. Αυτό δεν είναι μύθος, ούτε μια ψεύτικη ιστορία. Αυτό το περιστατικό το ζήσαμε και το είδαμε, όπως και πάρα πολλά άλλα, και θαυμάσαμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και τον δοξάσαμε όλοι μαζί.

Ο Ιησούς Χριστός έδωσε έμφαση στη θεραπεία του σώματος και δι’ αυτής επιβεβαίωνε το κήρυγμά Του. Όταν έστειλε τους αποστόλους να κηρύξουν το λόγο του Θεού τους είπε να κηρύττετε ότι «επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Όταν σας δέχονται θεραπεύετε τους ασθενείς. Βεβαίως οι μαθητές δεν χρησιμοποιούσαν βότανα, ούτε φάρμακα, ούτε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις. Απλώς έβαζαν τα χέρια τους επάνω στους ασθενείς και προσευχόντουσαν εν τω ονόματι του Χριστού και ο ασθενής θεραπευόταν. Φαίνεται δύσκολο ή και αδύνατο να θεραπεύεται ένας άνθρωπος από ανίατη ασθένεια. Η σκλήρυνση κατά πλάκας, το έιτζ, ο καρκίνος και πολλές άλλες ασθένειες οι οποίες είναι ανίατες, σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη, είναι δυνατόν να θεραπευθούν; Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, μπορεί να θεραπευθούν, μόνο με μία προσευχή που γίνεται με πίστη και απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα δια του Ιησού Χριστού με πίστη.

Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ρώτησαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη οι οποίοι θεράπευσαν τον εκ γενετής παραλυτικό. «Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων: Διά ποίας δυνάμεως, ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις; Τότε ο Πέτρος, πλησθείς Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς: Άρχοντες του λαού, και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν ημείς ανακρινώμεθα σήμερον διά ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, διά ποίας δυνάμεως ούτος ιατρεύθη, ας ήναι γνωστόν εις πάντας υμάς και εις πάντα τον λαόν του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, διά τούτου παρίσταται ούτος ενώπιον υμών υγιής.» Πράξεις δ: 7-10

Λεωνίδας Φέγγος