Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η μεγαλύτερη θυσία

Πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάζονται για πρόσωπα και πράγματα επάνω στον κόσμο αυτό και όποτε αναφερόμεθα σ’ αυτούς, φανερώνουμε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό τους. Μια θυσία όμως, η μεγαλύτερη, είναι αυτή που αφορά όλους μας και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει.

 |  Μηνύματα

Πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάζονται για πρόσωπα και πράγματα επάνω στον κόσμο αυτό και όποτε αναφερόμεθα σ’ αυτούς, φανερώνουμε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό τους. Μια θυσία όμως, η μεγαλύτερη, είναι αυτή που αφορά όλους μας και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει.

Το μέγεθος της θυσίας αυτής φανερώνει παράλληλα και το μέγεθος της αγάπης αυτού που θυσιάζεται, αγάπης η οποία στρέφεται προς όλους τους ανθρώπους επάνω στη γη. Και βέβαια, μιλάμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού και η οποία αφορά τη σωτηρία μας.

Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Ιωάννης γ΄ 14-16 . Ο Ιησούς Χριστός είναι το Δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, τον οποίο άνθρωπο ο Θεός έφτιαξε με τα ίδια Του τα χέρια και θέλει οπωσδήποτε να τον απολαμβάνει αιώνια στον ουρανό. Δια τούτο ο κάθε άνθρωπος πρέπει να εκτιμήσει τη μεγάλη αυτή αγάπη του Θεού και να δεχθεί τη θυσία του Χριστού και να απολαύσει ζωήν αιώνιον.

Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ως εκ τούτου καταδικασμένοι σε θάνατο και ότι ο Θεός έδωκε τον Υιόν Αυτού δια να μην απολεσθούμε, αλλά να σωθούμε, τότε η καρδιά μας θα συντριφθεί μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και θα δεχθούμε το Χριστό Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας. Ο απόστολος Παύλος λέει: «Επειδή ο Χριστός, ότε είμεθα έτι ασθενείς, απέθανε κατά τον ωρισμένον καιρόν υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει τις, επειδή υπέρ του αγαθού, ίσως και τολμά τις να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ υμών. Πολλώ μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής δι’ αυτού». Ρωμαίους ε΄ 6-9

Πρέπει λοιπόν αυτή τη θυσία του Χριστού μας να την εκτιμήσουμε και να την δεχτούμε, διότι δια του αίματος του Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά, καθαρίζεται η αμαρτία μας. Ο απόστολος Πέτρος επισημαίνει ότι μόνο δια του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος σώζεται και χαρακτηριστικά, λέει: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν». Πράξεις δ΄ 12

Επειδή ζούμε τις τελευταίες ημέρες επάνω στον κόσμο αυτό και καθώς ο Λόγος του Θεού αναφέρει, θα συμβούν ακόμη χειρότερα πράγματα επάνω στη γη, και τούτο σαν αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το Θεό, δια τούτο βλέπουμε την αμαρτία να υπερχειλίζει στις μέρες μας και βέβαια τούτο σημαίνει ότι το τέλος έρχεται.Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, δια να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Λουκάς κα:36 Ο δε απόστολος Πέτρος φώναξε σε όλους όσους άκουγαν το Λόγο του Θεού, την ημέρα της Πεντηκοστής: «Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς». Πράξεις β:40

Και ο απόστολος Παύλος λέγει: «Δια τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, δια να μη εκπέσωμεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι’ αγγέλων έγινε βέβαιος, και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβε δικαία μισθαποδοσίαν, πώς ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν;» Εβραίους β΄1-3

Ας σπεύσουμε λοιπόν όσο έχουμε καιρό. Ο Κύριος έρχεται.

Από το αρχείο της Εφημερίδας Χριστιανισμός - Τέυχος Αύγουστος 2006