Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Ο Χριστός είναι θησαυρός αιώνιος

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, μόνον όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.

 |  Μηνύματα

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, μόνον όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.

Τον θέλουν για να θεραπεύει τις ασθένειες τους, για να πηγαίνει καλά η δουλειά τους, για να προκόβουν τα παιδιά τους και γενικά σε κάθε τι που έχει σχέση με τη ζωή του ανθρώπου επάνω στον κόσμο αυτόν. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε στον κόσμον αυτόν με υποσχέσεις επίγειες˙ δεν υποσχέθηκε στον άνθρωπο άνετη ζωή στον κόσμον αυτόν, αλλ’ ήρθε με υποσχέσεις Ουράνιες, με υποσχέσεις ζωής αιωνίου, γι’ αυτό και κάλεσε τον άνθρωπο να μετανοήσει.

Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού ήταν σαφές: «Μετανοείτε˙ διότι επλησίασε η Βασιλεία των ουρανών» (κατά Ματθαίον δ’ 17). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται για όλα όσα αφορούν τη ζωή μας και ότι δεν επεμβαίνει με τις ενέργειες Του τις θαυμαστές στη ζωή μας. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Μη μεριμνήσετε λοιπόν, λέγοντες, τι να φάγομεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί˙ επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού˙ και ταύτα πάντα θέλουσιν σας προστεθεί» (κατά Ματθαίον ς’ 31).

Αυτό λοιπόν που έχει σημασία και θέλει ο Θεός, δια του Λόγου Του να καταλάβουμε, είναι την μεγάλην Του αγάπη προς τον άνθρωπον, και την επιθυμία Του να ζήσει με τον άνθρωπο αιώνια. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμον αυτόν. Ο Λόγος του Θεού λέει: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκεν τον Υιον αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνει τον κόσμον αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι’ αυτού» (κατά Ιωάννην γ’ 16).

Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός είναι η σωτηρία μας, και για να την απολαύσουμε αυτός πλήρωσε το τίμημα, δίνοντας τον Υιόν του στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Διότι καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος: «Καθώς είναι γεγραμένον, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (προς Ρωμαίους γ’ 10). Αυτό λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού, που χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, όταν εμείς έχουμε επίγνωση του Λόγου του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού˙ όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ορισμένοις καιροίς, εις τον οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος, (αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι) διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις αλήθειαν» (Α’ Τιμόθεον β’ 3).

Αυτή λοιπόν η Βασιλεία των ουρανών την οποίαν απολαμβάνει ο άνθρωπος από την στιγμήν που δέχεται τον Χριστόν Σωτήρα του και Λυτρωτή του, είναι μια πραγματική υπόσχεση του Θεού, της οποίας την εκπλήρωση ο Θεός, θέλει να απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι.

Γι’ αυτήν την Βασιλεία, πολλοί δώσανε και τη ζωή τους ακόμα˙ άλλοι υπέστησαν διωγμούς και θλίψεις, προκειμένου να διαφυλάξουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστόν, και δι’ αυτού την είσοδο τους στην Βασιλεία των ουρανών. Ο Ιησούς Χριστός είναι για τον άνθρωπο θησαυρός αιώνιος και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, για να μην χάσουμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός, να ζήσουμε αιώνια.

Να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και να το κάνουμε καταστατικό στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι δεν αισχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού˙ επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα˙ διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως» (προς Ρωμαίους α’ 16).

Κώστας Κονδύλης