Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Πιο κοντά από ποτέ

«η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα, παρά όταν πιστέψαμε»  (Ρωμαίους 13:11)

«η σωτηρία βρίσκεται σε μας πλησιέστερα, παρά όταν πιστέψαμε»  (Ρωμαίους 13:11)

Πλησιάζοντας στο τέλος μιας χρονιάς είναι ευκαιρία να αναλογιστεί ο Χριστιανός ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που δόθηκε η υπόσχεση της επιστροφής του Ιησού Χριστού: «Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θα ‘ρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό» (Πράξεις 1:10). Και ενώ το διάστημα αυτό φαίνεται μεγάλο στους ανθρώπους, ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει ότι είναι ένδειξη της μακροθυμίας του Θεού ώστε να έχουν την ευκαιρία να σωθούν περισσότεροι άνθρωποι (Β ́ Πέτρου 3:9). Και συνεχίζει η Γραφή, «Θα ‘ρθει, όμως, η ημέρα του Κυρίου, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα...» (Β ́ Πέτρου 3:10). Για το λόγο αυτό οι Χριστιανοί προτρέπονται να προσμένουν και να σπεύδουν στην παρουσία της ημέρας του Θεού εντείνοντας την προσπάθειά τους για άγια διαγωγή και ευσέβεια (βλ. Β ́ Πέτρου 3:1012).

Στη Γραφή διαβάζουμε, «...επιμεληθείτε να βρεθείτε μπροστά Του με ειρήνη, χωρίς κηλίδα και χωρίς ψεγάδι» (Β ́ Πέτρου 3:14). Όποια και αν είναι η στιγμή της έλευσης του Κυρίου, ο Χριστιανός καλείται να είναι έτοιμος (Ματθαίος 25:113, Α ́ Θεσσαλονικείς 5:410) και να παραμείνει ακλόνητος στην πίστη αποφεύγοντας τις πλάνες των ψευδοδιδασκάλων επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να εκπέσει από την στήριξή του στη χάρη του Θεού (Β ́ Πέτρου 3:17, βλ κ. Γαλάτες 2:1121, 5:4, Εβραίους 12:15, 3:1214).Για την επίτευξη των σκοπών αυτής της προετοιμασίας διαβάζουμε στη Γραφή ότι συστήνονται στο Χριστιανό...


Α. Καθημερινή μελέτη του Λόγου του Θεού


1. Επειδή οδηγεί στη σωτηρία «...δεχθείτε με πραότητα τον λόγο που φυτεύθηκε μέσα σας, αυτόν που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας» (Ιακώβου 1:21, βλ. κ. βλ Πράξεις 20:2932, Β ́ Τιμόθεο 3:15).
2. Επειδή παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για Πνευματική αύξηση: «επιποθήστε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού» (Α ́ Πέτρου 2:2).
3. Επειδή προειδοποιεί για τους κινδύνους της αποστασίας και της πλάνης: «Γι’ αυτό, εμείς πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μη ξεπέσουμε ποτέ...» (βλ. Εβραίους 2:13).


Β. Καθημερινή προσευχή


Η προσευχή για το Χριστιανό είναι ένα μέσον για να παραμένει άγιος και άμωμος (Εφεσίους 1:4) μέσα από τη μετάνοια, την εξομολόγηση προς το Θεό και τη συγχώρεση δια του αίματος της θυσίας του Χριστού: «Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία» (Α ́ Ιωάννη 1:9). Ακόμη μέσα από την προσευχή (Α ́ Θεσσαλονικείς 5:17) ο Χριστιανός μπορεί και απολαμβάνει την ειρήνη από τον Θεό: «Μη μεριμνάτε για τίποτε αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής και της δέησης. Και η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου του Ιησού Χριστού» (Φιλιππησίους 4:67).


Γ. Συμμετοχή στις συναθροίσεις της εκκλησίας


1. Οι συναθροίσεις και κοινωνίες του σώματος του Χριστού με τη δύναμη και την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος (Εφεσίους 5:18) έχουν το ρόλο να οικοδομούν το Χριστιανό στην πίστη [«προτρέπετε ο ένας τον άλλον κάθε μία ημέρα ξεχωριστά, ενόσω ονομάζεται το «σήμερα» για να μη σκληρυνθεί κάποιος από σας από την απάτη της αμαρτίας» (Εβραίους 3:12)]και να τον ενθαρρύνουν στην υπηρεσία του Κυρίου του[«και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί... αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον και μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα» (Εβραίους 10:2425)]


Δ. Αύξηση στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου και Σωτήρα, Ιησού Χριστού


Συγκεφαλαιώνοντας την Πνευματική προσπάθεια του Χριστιανού στην ετοιμασία του ο απ. Πέτρος έγραψε, «Αυξάνεστε δε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού...» (Β ́ Πέτρου 3:18). Μέσα από την επίγνωση του Θεού και του Κυρίου Ιησού ο Χριστιανός αποκτά όλα τα απαραίτητα εφόδια προς ζωή και ευσέβεια και του δωρίζονται οι μέγιστες και πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού που τον βοηθούν να αποφύγει τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο, διαμέσου της επιθυμίας, ώστε κάνοντας βέβαιη την κλήση και την εκλογή του να του δοθεί κατά πλούσιο τρόπο η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα Ιησού Χριστού (βλ. Β ́ Πέτρου 1:211).


Δημήτριος Μάστορης