Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Ο οικογενειακός χρόνος - στον αιώνα της τεχνολογίας (Μέρος 1ο)

 Ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει ότι ο Θεός έκανε τον  άνθρωπο με ένα πολύ ένδοξο σκοπό : “Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών. Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα εαυτού· κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς· και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός.” (Γένεσις 1:26-27).

 Ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει ότι ο Θεός έκανε τον  άνθρωπο με ένα πολύ ένδοξο σκοπό : “Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών. Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα εαυτού· κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς· και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός.” (Γένεσις 1:26-27).

Οι πρωτόπλαστοι μπορούσαν να έχουν επικοινωνία με το Θεό, και να αντανακλούν τη δόξα Του και την αγιότητά Του. Αρετές που θα διατηρούσαν γνωρίζοντας και υπακούοντας εις τον Θεό. Προφητικά ο Θεός εξαγγέλει προ καταβολής κόσμου το σχέδιο σωτηρίας του πλάσματος που τόσο πολύ αγάπησε (Ιωάννης 3:16) και που παρά τη λυσσώδη και πανούργα αντίσταση του διαβόλου και τη πτώση του ανθρώπου, θα υλοποιήσει στο ακέραιο. Βασικό στοιχείο για τη σωτηρία είναι ο θεσμός του γάμου και η οικογένεια που ο ίδιος ο Θεός μέσα στο Παράδεισο θεσμοθέτησε και ευλόγησε.

Ο άνθρωπος οπλισμένος με τις ιδιότητες και χάρες που ο Δημιουργός του έχει εμπιστευθεί ξεκινάει την ιστορική του διαδρομή. Ανακαλύπτει, δημιουργεί, παράγει τεχνολογία.Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι τεχνολογία σύμφωνα με ένα απλό ορισμό είναι η χρησιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης ή τέχνης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, όπως επίσης οι ειδικές μέθοδοι, υλικά και συσκευές δια την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πολύ νωρίς στην ανθρώπινη ιστορία βλέπουμε να εμφανίζεται η μουσική τέχνη, η τεχνολογία της λίθινης (Γέν. 4:17), της χάλκινης και της εποχής του σιδήρου (Γεν. 4:22). Τα τελευταία 100 χρόνια γίνεται μία έκρηξη γνώσης και ήδη έχουμε φθάσει στην τεχνολογία του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης. Εξελιγμένες μέθοδοι απεικόνισης επιτρέπουν στους γιατρούς να βλέπουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου με συνέπεια πολύ καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών. Επιπλέον, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και το διαδίκτυο παρουσιάζουν γεγονότα και συνδέουν πρόσωπα από όλο το πλανήτη σε πραγματικό χρόνο.

Τα παιδιά γεννιούνται μέσα σε ένα κόσμο που η τεχνολογία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη κοινωνία, στην εκπαίδευση, την παροχή υγείας και τη διασκέδαση. Από πολύ μικρά είναι εξοικειωμένα με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ ξοδεύουν 8 ώρες κάθε ημέρα παρακολουθώντας ηλεκτρονικές οθόνες αρχίζοντας από 6 ετών. Όσον αφορά εις τον οικογενειακό λεγόμενο χρόνο, τόσο απαραίτητο για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων, ακόμη και όταν η οικογένεια είναι μαζί οι γονείς και τα παιδιά αφιερώνουν από 90 λεπτά την ημέρα στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο αιώνας της τεχνολογίας είναι η περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας που τα προβλήματα που ανακύπτουν γίνεται προσπάθεια να λυθούν με ακόμη περισσότερη τεχνολογία… Η ύπαρξη του Θεού απορρίπτεται, και αθόρυβα αλλά πολύ γρήγορα αναπτύσσεται μία νέα θρησκεία, η θρησκεία της επιστήμης.

Τα γεγονότα τρέχουν ταχύτατα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η Ελληνική γλώσσα. Ο όρος “computer” μεταφράζεται στην ελληνική “υπολογιστήρας” και όχι υπολογιστής όπως λανθασμένα έχει επικρατήσει. Ομοίως ο όρος “printer” μεταφράζεται στην ελληνική “εκτυπωτήρας” και όχι εκτυπωτής όπως επίσης λανθασμένα έχει επικρατήσει.

Η κατάληξη -ΤΗΡΑΣ (-ΤΗΡΙΟ) δηλώνει το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ή το μηχάνημα που κάνει κάποια δουλειά. Η κατάληξη -ΤΗΣ δηλώνει τον ΑΝΘΡΩΠΟ που κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι έχουμε: Οδοστρω-τήρας το μηχάνημα που στρώνει τους δρόμους. Ανεμισ-τήρας το μηχάνημα που κάνει αέρα. Βρασ-τήρας το μηχάνημα που βράζει νερό. Απορροφη-τήρας το μηχάνημα που απορροφά την τσίκνα και τις οσμές στην κουζίνα κ.ο.κ.

Αντίθετα: Θερμασ-τής ονομάζεται ο άνθρωπος που τροφοδοτούσε τα καζάνια στα ατμόπλοια. Πεταλω-τής ονομάζεται ο άνθρωπος που πεταλώνει τα άλογα. Σχεδιασ-τής ονομάζεται ο άνθρωπος που κάνει τα σχέδια σε κάποιο τεχνικό γραφείο, ενώ σχεδιασ-τήριο ονομάζεται το αντικείμενο με την βοήθεια του οποίου γίνονται τα σχέδια. Εξάλλου το χρησιμοποιούμε και σαν έκφραση λέγοντας ότι “αυτός είναι ψυχρός υπολογιστής” για κάποιον που έχει σκεφτεί και υπολογίσει με ακρίβεια κάθε του βήμα και κάθε του κίνηση, και δεν κάνει τίποτα με οδηγό τη τύχη ή το συναίσθημα. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε σε κάποιον άνθρωπο και όχι σε κάποιον Celeron ή Pentium…

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα καθήσεις μπροστά από ένα υπολογιστήρα, πρόσεξε μήπως άκριτα δαπανώντας το χρόνο σου εκχωρείς στο μηχάνημα την πρωτεύουσα θέση που σου ανήκει. “Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.” (Εφεσίους 5: 15-16).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ΕΡΧΕΤΑΙ για να παραλάβει την εκκλησία Του.

 

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»