Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Τι επιδιώκεις;

«…Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη»(Κολοσσαείς 3:2)

«…Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη»(Κολοσσαείς 3:2)

Οι βιοτικές μέριμνες (Λουκάς 10:38-42), ο πλουτισμός (Ματθαίος 6:19, Λουκάς 12:13-15), και οι επίγειες απολαύσεις (Α’ Ιωάννη 2:15-17, Ρωμαίους 8:5) είναι τα πεδία που κατά κύριο λόγο απασχολούν τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Ο Λόγος του Θεού όμως λέει ότι ο άνθρωπος έχει συμφέρον να μην ασχολείται με τη επιδίωξη πραγμάτων που αφορούν σε αυτή τη γη και τον παρόντα αιώνα αλλά με τα πράγματα που σχετίζονται και έχουν αξία στον Oυρανό και την αιωνιότητα. Διαβάζουμε, «Αν, λοιπόν, συναναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητάτε, όπου είναι ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά τού Θεού. Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που είναι επάνω στη γη» (Κολοσσαείς 3:1-2. Βλ. κ. Ρωμαίους 8:5-14). Επίσης διαβάζουμε σε άλλο σημείο, «Κλίνε την καρδιά μου στα μαρτύριά σου, και όχι σε πλεονεξία (Ψαλμοί 119:36, βλ. κ. 49:11-17). Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις σημαντικότερες επιδιώξεις που πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο είναι…

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΠΙΤΙ

Ο Ιησούς Χριστός είπε, «Στο σπίτι τού Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα ειδάλλως, θα σας έλεγα πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ» (Ιωάννης 14:2-3). Στον ουρανό υπάρχουν πολλά οικήματα γιατί υπάρχουν και πολλοί γιοι και θυγατέρες που θα έρθουν στη δόξα. Ο Χριστός θα είναι ο τελειωτής αυτού του έργου του οποίου είναι και αρχηγός (Εβραίους 12:2).

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΗ / ΠΑΤΡΙΔΑ

Η Γραφή προβάλλει ως παραδείγματα τους ανθρώπους που, αν και θα μπορούσαν να αρκεστούν στην απόλαυση της ασφάλειας και της συγκρότησής τους σε κάποια γήινη πατρίδα, θεώρησαν ότι στην πραγματικότητα, δεν ανήκουν σε καμία επειδή με την πίστη τους οραματίστηκαν την καλύτερη, επουράνια: Διαβάζουμε για τον Αβραάμ ότι, «με πίστη… υπάκουσε, όταν [ο Θεός] τον καλούσε να βγει έξω, στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κληρονομιά… επειδή, περίμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός». Όμοια και για τους ανθρώπους που, «…είδαν από μακριά [τις υποσχέσεις] και πείστηκαν, και τις εγκολπώθηκαν, και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επάνω στη γη. Δεδομένου ότι, αυτοί που λένε αυτού τού είδους τα πράγματα, δείχνουν ότι ζητούν πατρίδα… επιθυμούν μια καλύτερη, δηλαδή, επουράνια γι’ αυτό, ο Θεός δεν ντρέπεται γι’ αυτούς, να λέγεται Θεός τους επειδή, ετοίμασε γι’ αυτούς πόλη» (Εβραίους 11:13-16).

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ο Χριστός μίλησε για την Ουράνια Βασιλεία που είναι ήδη ετοιμασμένη από το Θεό για τα παιδιά Του: «Τότε, ο βασιλιάς θα πει σ’ αυτούς που θα είναι από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουργία του κόσμου (Ματθαίος 25:34).

ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Το στεφάνι της καύχησης και χαράς του αποτελέσματος της πιστής υπηρεσίας (Α’ Θεσσαλονικείς 2:17-20, Φιλιππησίους 4:1), το στεφάνι του νικηφόρου αγώνα (Α’ Κορινθίους 9:24-27, Β’ Τιμόθεο 2:5-7), το στεφάνι της δικαιοσύνης (Β’ Τιμόθεο 4:6-8 ), το στεφάνι της ζωής (Ιακώβου 1:12, Αποκάλυψη 2:10), και το στεφάνι της δόξας (Α’ Πέτρου 5:4) είναι αιώνιες Πνευματικές αξίες και έπαινοι που πραγματικά αξίζουν μια ολόκληρη ζωή προσπάθειας, αφοσίωσης και υπηρεσίας στον αιώνιο Θεό.

Η ΟΥΡΑΝΙΑ, ΑΦΘΑΡΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάζουμε, «Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος… μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα, διαμέσου της ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, σε μια κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας στους ουρανούς» (Α’ Πέτρου 1:3-4) και, «…τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω στον Θεό και στον λόγο της χάρης του, ο οποίος μπορεί να επoικoδoμήσει και να δώσει σε σας κληρονομιά ανάμεσα σε όλους τους αγιασμένους» (Πράξεις 20:32).

Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Σε αντιδιαστολή με τον επίγειο πλουτισμό που είναι φθαρτός, προσωρινός και μάταιος ο Ιησούς Χριστός κήρυξε για έναν άλλο πλουτισμό που είναι ασύγκριτα πολυτιμότερος και δεν θα χαθεί ποτέ: «Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς επάνω στη γη, όπου το σκουλήκι και η σκουριά τους αφανίζει, και όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν αλλά, θησαυρίζετε στον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκουλήκι ούτε σκουριά τους αφανίζουν, και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε κλέβουν. Επειδή, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας» (Ματθαίος 6:19-20).

Δημήτριος Μάστορης