Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Από τη Σύλληψη στον Τοκετό

Από τη Σύλληψη στον Τοκετό

Από τη Σύλληψη στον Τοκετό

Το θαύμα της ζωής και η πρόνοια του Θεού

Στην αντίστοιχη εκπομπή στο Χριστιανικό Ραδιόφωνο 104,3 fm στις 27/1/2022, αρχίσαμε μία νέα σειρά που αφορά το θαύμα της ζωής και το αγέννητο παιδί.

Από την ωορρηξία και την σωματική επαφή του ανδρογύνου προχωράμε στη γονιμοποίηση και τη δημιουργία του ζυγωτού. Ακολουθεί η εμφύτευση και η ανάπτυξη, η διαφοροποίηση και η δημιουργία του πλακούντα. Το έμβρυο μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς τις πρώτες εβδομάδες της κύησης ούτως ώστε αν ο ρυθμός παρέμενε σταθερός όλους τους 9 μήνες, κατά τον τοκετό θα ζύγιζε 1,5 τόνο!!!

Καθ’ όλη τη διαδικασία εμπλέκονται απίστευτης ομορφιάς και ακρίβειας μηχανισμοί. Μηχανισμοί που είναι ενσωματωμένοι μέσα στο DNA του πρώτου κυττάρου και εκφράζονται με ακρίβεια που θα ζήλευε και το πιο άρτια εξοπλισμένο εργοστάσιο.

Εμείς εδώ δεν θα εξετάσουμε τη θαυμαστή βιολογία (έχουμε ασχοληθεί εκτενώς σε παλαιότερα άρθρα) αλλά θα σταθούμε σε 2 μόνο σημεία που μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση και οδηγούν στην επίγνωση ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το αγαθό χέρι του Πατέρα Θεού.

 

  1. Από τη στιγμή της ένωσης του σπερματοζωαρίου με το ωάριο (σύλληψη) έχουμε την εμφάνιση μίας νέας ζωής.

Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να αποδοθεί η έναρξη της νέας ζωής σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Οι Στωικοί πίστευαν ότι η ψυχή εισέρχεται στο σώμα όταν το νεογέννητο πάρει την πρώτη αναπνοή ενώ ο Αριστοτέλης πίστευε στη θεωρία της προδευτικής εμψύχωσης (φυτική ψυχή η οποία εν συνεχεία γίνεται ζωική και τέλος ανθρώπινη). Από την άλλη σύγχρονοι επιστήμονες προσπάθησαν να ταυτίσουν την αρχή με κάποιο βιολογικό γνώρισμα όπως ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ή η έναρξη της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Όμως ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. Από τη στιγμή της γονιμοποίησης και την εμφάνιση του ζυγωτού έχουμε και μία νέα ύπαρξη.

 

Στον προφήτη Ωσηέ αναφέρει: «Περί δε του Εφραΐμ, ως πτηνόν θέλει πετάξει η δόξα αυτών, από της γέννας και από της μήτρας και από της συλλήψεως.» Μας πάει πίσω ως αρχή ύπαρξης στη σύλληψη και όχι στον τοκετό ή στη ζωή μέσα στην μήτρα.(Ωσηέ 9:11)

Επίσης στην επίσκεψη του αγγέλου προς τον Ιωσήφ μας αναφέρει το αρχαίο κείμενο: «Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυὶδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκα σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματος ἐστιν ἁγίου. τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.» (Ματθαίος 1:20-21). Αναφέρεται στο έμβρυο που φιλοξενεί η Μαρία στη μήτρα της ως το «εν αυτή γεννηθέν» και το αποσυνδέει πλήρως από το μελλοντικό τοκετό.

Επιπροσθέτως, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στα δίδυμα που φιλοξενούσε η Ρεβέκκα στη μήτρα της ως παιδιά και όχι ως φυσικές οντότητες, έμβρυα ή άθροισμα κυττάρων όπως θέλουν να περάσουν διάφορες σύγχρονες οργανώσεις: «Και τα παιδία συνεκρούοντο εντός αυτής· και είπεν, Αν μέλλη ούτω να γείνη, διά τι εγώ να συλλάβω; και υπήγε να ερωτήση τον Κύριον.» (Γένεσις 25:22)

 

  1. Η όλη διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από τυχαιότητα αλλά από εξαιρετική πρόνοια.

Κατά τη σωματική επαφή, 300 εκκατομύρια περίπου σπερματοζωάρια από τον άνδρα διεκδικούν τη γονιμοποίηση ενός και μόνο ωαρίου της γυναίκας. Μόνο όμως ένα από αυτά θα μπορέσει κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες να εισέλθει μέσα από την μεμβράνη του ωαρίου και να οδηγήσει στην σύλληψη.

Ας το φανταστούμε λίγο. 300 εκκατομύρια διαφορετικοί συνδυασμοί που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 300 εκκατομύρια διαφορετικές τεκνοποιήσεις. Διαφορετικές ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ως προς το φύλο και ως προς τις σωματικές δυνατότητες. Το ότι τελικά εγώ είμαι εγώ δεν είναι κάτι τόσο απλό. Υπάρχει από πίσω η θαυμαστή πρόνοια του Θεού.

Στον προφήτη Ιερεμία ο Κύριος είπε: «Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.» (Ιερεμίας 1:5). Ο Κύριος σε γνώρισε πριν από τη σύλληψη. «Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου» αναφέρει ο Ψαλμωδός (Ψαλμός 139:16)

Μάθε λοιπόν σήμερα ότι δεν είσαι ένα τυχαίο προϊόν κάποιων φυσικών διεργασιών. Δεν είσαι απλά ένα σύνολο κυτταρικών δομών που έτυχε να ευνοηθεί και να γεννηθεί. Είσαι ένα θαυμαστό δημιούργημα του Πατέρα Θεού που επόπτευσε και εποπτεύει κάθε στιγμή της ζωής σου. Σε αγάπησε πριν ακόμη υπάρξεις…

 

«Ο Κύριος εφάνη παλαιόθεν εις εμέ, λέγων, Ναι, σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνιον·διά τούτο σε είλκυσα με έλεος.» (Ιερεμίας 31:3)

Ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη

www.christianity-science.gr