Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Πρόσφατα κηρύγματα από
Φως μέσα στη νύχτα
Τρι, Μαρ 28, 2023
Διάρκεια: 1 ώρα 57 λεπτά 41 δευτερόλεπτα
Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σαβ, Μαρ 18, 2023
Διάρκεια: 41 λεπτά 20 δευτερόλεπτα
Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σαβ, Φεβ 18, 2023
Διάρκεια: 40 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Φως μέσα στη νύχτα
Τετ, Φεβ 15, 2023
Διάρκεια: 1 ώρα 54 λεπτά 4 δευτερόλεπτα
Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σαβ, Ιαν 21, 2023
Διάρκεια: 41 λεπτά 30 δευτερόλεπτα
Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σαβ, Δεκ 17, 2022
Διάρκεια: 43 λεπτά 14 δευτερόλεπτα
Φως μέσα στη νύχτα
Τετ, Δεκ 07, 2022
Διάρκεια: 1 ώρα 49 λεπτά 16 δευτερόλεπτα
Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σαβ, Νοε 05, 2022
Διάρκεια: 41 λεπτά 4 δευτερόλεπτα
Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw
Φως μέσα στη νύχτα
Τρι, Οκτ 25, 2022
Διάρκεια: 1 ώρα 53 λεπτά 11 δευτερόλεπτα
Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σαβ, Οκτ 22, 2022
Διάρκεια: 39 λεπτά 56 δευτερόλεπτα
Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw Βιβλική περικοπή : 1 Και ενώ ανεχώρει, είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. 2 Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθή τυφλός; 3 Απεκρίθη ο Ιησούς· Ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά διά να φανερωθώσι τα έργα του Θεού εν αυτώ. 4 Εγώ πρέπει να εργάζωμαι τα έργα του πέμψαντός με, εωσού είναι ημέρα· έρχεται νυξ ότε ουδείς δύναται να εργάζηται. 5 Ενόσω είμαι εν τω κόσμω, είμαι φως του κόσμου. 6 Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμαί και έκαμε πηλόν εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού 7 και είπε προς αυτόν· Ύπαγε, νίφθητι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ, το οποίον ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και ενίφθη, και ήλθε βλέπων. 39 Και είπεν ο Ιησούς· Εγώ διά κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, διά να βλέπωσιν οι μη βλέποντες και να γείνωσι τυφλοί οι βλέποντες. 40 Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού, και είπον προς αυτόν· Μήπως και ημείς είμεθα τυφλοί; 41 Είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εάν ήσθε τυφλοί, δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν· τώρα όμως λέγετε ότι βλέπομεν· η αμαρτία σας λοιπόν μένει.
Σελίδα 3 από 12