Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Ο Χριστός Γεννήθηκε, Σταυρώθηκε, Αναστήθηκε

Στην καρδιά σου γεννήθηκε; Η γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, που συγκλόνισε όλη τη γη και όλο τον κόσμο. Αυτό συνέβη διότι ο Χριστός πριν έρθει στη γη «λαβών δούλου μορφή», υπήρχε στον ουρανό «εν μορφή Θεού».

 |  Κύριο άρθρο

Στην καρδιά σου γεννήθηκε; Η γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, που συγκλόνισε όλη τη γη και όλο τον κόσμο. Αυτό συνέβη διότι ο Χριστός πριν έρθει στη γη «λαβών δούλου μορφή», υπήρχε στον ουρανό «εν μορφή Θεού».

Το γεγονός αυτό ήταν αποφασισμένο «από καταβολής κόσμου» και προφητευμένο από τους προφήτες. «Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει «μεθ’ ημών ο Θεός» Ματθαίος α:23, Ησαΐας ζ:14

Η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν ένα θαύμα. Ποτέ και σε καμία ήπειρο της γης δεν βρέθηκε γυναίκα παρθένος, να γεννήσει. Εάν είχε συμβεί έστω και μια φορά και σε κάποιο τόπο, να έχει γεννήσει μια κοπέλα παρθένος, θα λέγαμε ότι και του Ιησού Χριστού η γέννηση, ήταν ένα δεύτερο περιστατικό. Δεν ήταν όμως.  Ήταν μοναδικό γεγονός, όπως και η ανάστασή Του, είναι μοναδικό γεγονός. Πουθενά σε καμία ιστορία, σε κανένα έθνος στον κόσμο, σε οποιονδήποτε μύστη κάποιας θρησκείας, δεν αναφέρεται πουθενά ‘άδειος’ τάφος.

Η ανάσταση του Ιησού Χριστού άφησε τον τάφο Του κενό και έγινε μετά από προαναγγελία προφητών, αλλά και του Ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε: «Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας των ανόμων, να σταυρωθή και την Τρίτη ημέρα να αναστηθή.»

Η αποστολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη από τον Ουράνιο Πατέρα μας, ήταν σχεδιασμένη με μεγάλη αγάπη και επιμέλεια και απλοποίησε τη σωτηρία του κάθε αμαρτωλού ανθρώπου, με ένα βλέμμα πίστεως.

«’Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον και πας όστις ζει δεν θέλει γευθή θάνατον εις τον αιώνα.»

Καταργήθηκαν όλες οι ζωοθυσίες, όλες οι προσφορές, όλες οι ανθρώπινες μεσολαβήσεις, όλα τα θυμιάματα και οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια.  «Όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή.» Πράξεις β:21. 

Οι Ιουδαίοι το θεώρησαν αυτό «σκάνδαλο και οι Έλληνες μωρία». Οι Ιουδαίοι το θεώρησαν σκάνδαλο, διότι κατήργησε όλες τις θυσίες τους και όλες τις προσφορές τους. Οι δε Έλληνες το θεώρησαν μωρία, διότι σαν φιλόσοφοι που ήταν, θεώρησαν ότι είναι πολύ απλό η απλή πίστη στον Ιησού Χριστό να σώζει έναν άνθρωπο, να τον καθιστά μέτοχο της αιωνίου βασιλείας και να του δίνει ζωή αιώνια, χωρίς κανένα αντάλλαγμα ή προσπάθεια. Όλοι οι άνθρωποι είχαν την εντύπωση ότι κάτι μεγάλο πρέπει να κάνουν για να λάβουν μέρος στην αιώνια βασιλεία.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όμως θέλησε με έναν απλό τρόπο να σώσει τον άνθρωπο, οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι και σε όποια πλάνη και αν ευρίσκεται.

Κανείς δε μπορεί να κάνει τίποτα για την σωτηρία του, διότι κανείς δεν είναι αναμάρτητος ή δίκαιος. Τους πάντας συνέκλεισεν υπό την αμαρτίαν δια να σώσει κάθε έναν που θα Τον πιστέψει και θα Τον ακολουθήσει.

Την ημέρα που  γεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έγινε γιορτή σε όλο τον κόσμο και σε όλο το σύμπαν. Οι ποιμένες που έβοσκαν τα πρόβατά τους, τρόμαξαν όταν είδαν όλη την πεδιάδα να φωτίζεται και αμέσως ένας άγγελος τους φώναξε: «Μη φοβείσθε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ, Σωτήρ, όστις είναι ο Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη» Λουκάς α:10

ΚαΙ ξαφνικά φάνηκε μια στρατιά αγγέλων που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.» Λουκάς α:13

Το γεγονός της Σωτηρίας του ανθρώπου άρχισε. Ο Σωτήρας, ο μεγάλος Μεσσίας, ήλθε. Αμέσως άρχισε να κηρύττεται ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος άρχισε να φωνάζει: «Μετανοείτε διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Έρχεται μετά από εμένα, Εκείνος του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.»

Έτσι λοιπόν και σήμερα, δύο χιλιάδες περίπου χρόνια μετά, ο Χριστός σου ζητά να του επιτρέψεις να έρθει στη ζωή σου και να γεννηθεί μέσα στη φάτνη της καρδιάς σου, φέρνοντας σου χαρά και ζωή αιώνια.

+ του Λεωνίδα Φέγγου