Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Κατακλυσμός (Μέρος 2ο)

«... Διά πίστεως ο Νώε, ειδοποιηθείς θεόθεν περί των μη βλεπομένων έτι, εφοβήθη και κατεσκεύασε κιβωτόν προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δι’ ης κατέκρινε τον κόσμον και έγεινε κληρονόμος της διά πίστεως δικαιοσύνης.» (Εβραίους ια’ 7)

Κατακλυσμός Νώε

«... Διά πίστεως ο Νώε, ειδοποιηθείς θεόθεν περί των μη βλεπομένων έτι, εφοβήθη και κατεσκεύασε κιβωτόν προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δι’ ης κατέκρινε τον κόσμον και έγεινε κληρονόμος της διά πίστεως δικαιοσύνης.» (Εβραίους ια’ 7)

Σε αυτό το αφιέρωμά μας θα παραθέσουμε με συντομία τα στοιχεία που αφορούν την κατασκευή της κιβωτού.

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Νώε δεν κατασκεύασε ένα σκάφος τύπου καραβιού (με καρίνα, πλώρη, πρύμνη κλπ.) διότι δεν αποσκοπούσε στην κατασκευή ενός πλεούμενου που θα προοριζόταν να ταξιδέψει, αλλά κατασκεύασε κιβωτό ( κιβώτιο = κουτί ) δηλαδή ένα διασωστικό σκάφος εκτάκτου ανάγκης. Επομένως οι διάφορες απεικονίσεις που παρουσιάζουν την κιβωτό σαν καράβι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το υλικό της κατασκευής ήταν το ξύλο γόφερ, το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι είναι ο κέδρος· είναι όμως πιθανότερο να πρόκειται για κυπαρίσσι το οποίο είναι ένα ξύλο που δεν σαπίζει, δεν πιάνει σκουλήκια και ήταν το υλικό κατασκευής των πλοίων στην αρχαιότητα. Επίσης ο Θεός είπε στο Νώε να αλείψει την κιβωτό από μέσα κι απ’ έξω με πίσσα ώστε να μη μπορούν να εισχωρήσουν τα νερά.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με την περιγραφή στο 6ο κεφάλαιο της Γένεσης, η Κιβωτός ήταν μια πραγματικά τεράστια κατασκευή που είχε τις εξής διαστάσεις:

  • Μήκος: 300 πήχεις = 135 μέτρα
  • Πλάτος: 50 πήχεις = 22,5 μέτρα
  • Ύψος: 30 πήχεις = 13,5 μέτρα

(ο πήχυς είναι το μήκος ενός ανδρικού χεριού από την άκρη των δακτύλων μέχρι τον αγκώνα και υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί περίπου σε 45-46 εκατοστά)

Επρόκειτο λοιπόν για μια κατασκευή με μήκος μεγαλύτερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ύψος μεγαλύτερο από αυτό ενός τριώροφου κτιρίου.

Οι αναλογίες των διαστάσεών της, οι οποίες ήταν: μήκος 6 φορές μεγαλύτερο από το πλάτος και 10 φορές μεγαλύτερο από το ύψος, τής προσέδιδαν καταπληκτική σταθερότητα σε συνθήκες πλεύσης και ήταν πρακτικά αδύνατον να ανατραπεί από μεγάλα κύματα ή ισχυρούς ανέμους. Υπολογίζεται μάλιστα ότι ήταν πιο σταθερή ακόμη κι από τα σύγχρονα πλοία τα οποία κατασκευάζονται θυσιάζοντας ένα μικρό βαθμό σταθερότητας προκειμένου να επιτυγχάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες.

Η χωρητικότητα της Κιβωτού ήταν χοντρικά 40.000 κυβικά μέτρα, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου σε 570 μεγάλα βαγόνια εμπορικών τραίνων. Επίσης η Κιβωτός ήταν τριώροφη και η συνολική επιφάνειά της ήταν τουλάχιστον 9.100 τετραγωνικά μέτρα.

«Και έκαμεν ο Νώε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός· ούτως έκαμε».

Με αυτό το εδάφιο τελειώνει η αφήγηση του 6ου κεφαλαίου της Γένεσης, τονίζοντας τη σημασία της υπακοής του Νώε στα λόγια του Θεού καθ’ ολοκληρίαν στις λεπτομερείς οδηγίες που του έδωσε. Δεν πρότεινε τροποποιήσεις του σχεδίου προβάλλοντας την άποψή του ή επικαλούμενος οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία. Άλλωστε δεν ήταν ναυπηγός ούτε μηχανικός για να γνωρίζει πώς θα πρέπει να δομηθεί μια τέτοια κατασκευή κατάλληλη να αντιμετωπίσει ένα συμβάν που δεν είχε ξανασυμβεί στην υφήλιο. Δέχθηκε με απλή πίστη τη φωνή του Θεού, την οποία μπορούσε να ακούει καθαρά επειδή φύλαττε με την οικογένειά του αγιασμό και καθαρότητα μέσα σε έναν κόσμο αμαρτίας και διαφθοράς που τον περιστοίχιζε.

Το μήνυμα του Λόγου του Θεού είναι σαφές, καθώς όλα τα σημεία μαρτυρούν τον ερχομό του Κυρίου, ένα γεγονός που επίσης δεν έχει ξανασυμβεί: Είναι επιτακτική ανάγκη η εκκλησία του Χριστού ως άλλη κιβωτός να δομηθεί επακριβώς στις οδηγίες των Γραφών, χωρίς καμία αλλοίωση ή προσθαφαίρεση, στεγανοποιημένη με «πίσσα» από τα «ύδατα» του κόσμου για να μπορέσει να αποτελέσει ασφαλές σκάφος σωτηρίας για τα μέλη της.

Συνεχίζεται…

Η ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»