Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

«Σταθείτε»

«Γι’ αυτό, αδελφοί μου …έτσι να στέκεστε στον Κύριο, αγαπητοί» (Φιλιππησίους 4:1)

«Γι’ αυτό, αδελφοί μου …έτσι να στέκεστε στον Κύριο, αγαπητοί» (Φιλιππησίους 4:1)

Ο Λόγος του Θεού σε πολλά σημεία προτρέπει τον Χριστιανό να «τρέχει» (Πνευματικά) (πχ, Α’ Κορινθίους 9:24-27, Εβραίους 12:1-2, Γαλάτες 5:7, Φιλιππησίους 3:12-14, κ.α.). Ακόμη ο Λόγος του Θεού σε άλλα σημεία προτρέπει τον Χριστιανό να «περπατάει» (πχ, Ρωμαίους 6:4, 8:1, 13:13, 14:15, Γαλάτες 5:16, Α’ Ιωάννη 1:7, Β’ Κορινθίους 5:7, Μιχαίας 6:8, κ.α). Υπάρχουν επίσης πολλά σημεία που ο Λόγος του Θεού προτρέπει τον Χριστιανό να «στέκεται». Αυτή η προτροπή ασφαλώς δεν έχει την έννοια της ακινησίας ή της αδράνειας αλλά της σταθερής και αταλάντευτης παραμονής στη θέση κάποιας Πνευματικής αξίας ή αρετής. Για παράδειγμα, ο απ. Παύλος γράφει, «…γι’ αυτό, παρηγορηθήκαμε, αδελφοί, για σας μέσα σε όλη τη θλίψη και τη στενοχώρια μας, εξαιτίας της πίστης σας δεδομένου ότι, τώρα ζούμε, αν εσείς μένετε σταθεροί [αρχ.: «στήκετε»] στον Κύριο» (Α’ Θεσσαλονικείς 3:7-8).

Πλησιάζοντας πιο κοντά στα κείμενα, βλέπουμε μερικές από τις περιπτώσεις που ο Λόγος του Θεού καλεί τον Χριστιανό να σταθεί…

ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ. Διαβάζουμε στη Γραφή, «Αγρυπνείτε, στέκεστε στην πίστη ανδρίζεστε, ενδυναμώνεστε» (Α’ Κορινθίους 16:13). Ο Λόγος του Θεού προτρέπει τον Χριστιανό να σταθεί σταθερά στην πίστη με το να τηρεί και να υπερασπίζεται τις αλήθειες του ευαγγελίου και να διατηρεί την εμπιστοσύνη του στον Θεό ενάντια στους ανέμους της διδασκαλίας, και στη δολιότητα των ανθρώπων που μέσα στην πανουργία τους μεθοδεύονται την πλάνη (Εφεσίους 4:14). Σε άλλο σημείο επίσης γράφει, «…είμαστε συνεργοί της χαράς σας για τον λόγο ότι, στέκεστε στην πίστη» (Β’ Κορινθίους 1:24).

ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. Διαβάζουμε, «Σας φανερώνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιο, που σας κήρυξα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε διαμέσου του οποίου και σώζεστε, με ποιον τρόπο σας το κήρυξα, αν το τηρείτε εκτός αν πιστέψατε μάταια» (Α’ Κορινθίους 15:1-2).

ΣΤΗ ΧΑΡΗ. Διαβάζουμε, «Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,διαμέσου του οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε και καυχώμαστε στην ελπίδα της δόξας του Θεού» (Ρωμαίους 5:1-2) και «Σας έγραψα με συντομία διαμέσου του Σιλουανού, του πιστού αδελφού, όπως τον θεωρώ, προτρέποντας και δίνοντας επιπλέον μαρτυρία ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού, στην οποία στέκεστε» (Α’ Πέτρου 5:12).

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Γράφει ο απ. Παύλος, «Στην ελευθερία, λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένετε σταθεροί [αρχ.: «στήκετε»], και μη υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας» (Γαλάτες 5:1).

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. Διαβάζουμε, «Τέλος, αδελφοί μου, ενδυναμώνεστε στον Κύριο, και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής του, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού …για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε» (Εφεσίους 6:10-13).

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. Γράφει ο απ. Παύλος, «Μονάχα, πολιτεύεστε επάξια προς το ευαγγέλιο του Χριστού, για να ακούσω, είτε όταν έρθω και σας δω είτε ενώ είμαι απών, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, αγωνιζόμενοι μαζί, με μια ψυχή, για την πίστη του ευαγγελίου» και χωρίς να φοβάστε σε τίποτε από τους ενάντιους, που σ’ αυτούς μεν είναι ένδειξη απώλειας, σε σας όμως σωτηρίας, κι αυτό από τον Θεό» (βλ. Φιλιππησίους 1:27-28).

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ. Διαβάζουμε, «Σας χαιρετάει ο Επαφράς, ο οποίος είναι από σας, ο δούλος του Χριστού, που πάντοτε αγωνίζεται για σας στις προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις σε κάθε θέλημα του Θεού» (Κολοσσαείς 4:12, βλ. κ. Εβραίους 5:12-14).

ΣΤΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ. Διαβάζουμε στη Γραφή, «Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί [αρχ.: «στήκετε»], και κρατάτε τις παραδόσεις, που διδαχθήκατε, είτε με λόγο είτε με επιστολή μας» (Β’ Θεσσαλονικείς 2:15) και, «Έχουμε, όμως, πεποίθηση στον Κύριο για σας, ότι εκείνα που σας παραγγέλλουμε, και τα εκτελείτε και θα τα εκτελείτε» (Β’ Θεσσαλονικείς 3:4).

ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΤΟΥ. Γράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ, «Και ζήτησα ανάμεσά τους έναν άνδρα, που να ανεγείρει το περίφραγμα, και να σταθεί στο χάλασμα μπροστά μου υπέρ της γης, για να μη την εξολοθρεύσω και δεν βρήκα» (Ιεζεκιήλ 22:30).Ο απ. Παύλος επίσης έγραψε,«Επειδή, δεν έχω κανέναν ισόψυχον, που θα μεριμνήσει γνήσια για την κατάστασή σας. Επειδή, όλοι ζητούν τα δικά τους, όχι εκείνα του Ιησού Χριστού» (Φιλιππησίους 2:20-21).

 

Δημήτριος Μάστορης