Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η αγάπη φέρνει ευτυχία, το μίσος δυστυχία

Αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός και ό ποιος μένει στην αγάπη, μένει στο Θεό και ο Θεός κατοικεί μέσα στην ψυχή του. Α΄ Ιωάννου δ:16.  Έτσι λέει ο Ιωάννης, ο απόστολος της αγάπης. Όποιος έχει αγάπη δεν έχει φόβο στη ψυχή του, άρα ούτε αγωνία, ούτε άγχος. «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον.» Α΄ Ιωάννου δ:18.  Η φοβία μπορεί να εξαλειφθεί από τη ψυχή του κάθε ανθρώπου που θα δεχθεί την αγάπη του Χριστού. Όταν αγαπάμε κάθε άνθρωπο με ειλικρίνεια και χωρίς κανένα συμφέρον, χωρίς να εξετάζουμε σε ποιο κόμμα ανήκει, ποια ομάδα υποστηρίζει, ποιανού δόγματος είναι, τότε η ψυχή μας γεμίζει με ευτυχία και ειρήνη.

 |  Κύριο άρθρο
agapi-xristou

Αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός και ό ποιος μένει στην αγάπη, μένει στο Θεό και ο Θεός κατοικεί μέσα στην ψυχή του. Α΄ Ιωάννου δ:16.  Έτσι λέει ο Ιωάννης, ο απόστολος της αγάπης. Όποιος έχει αγάπη δεν έχει φόβο στη ψυχή του, άρα ούτε αγωνία, ούτε άγχος. «Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον.» Α΄ Ιωάννου δ:18.  Η φοβία μπορεί να εξαλειφθεί από τη ψυχή του κάθε ανθρώπου που θα δεχθεί την αγάπη του Χριστού. Όταν αγαπάμε κάθε άνθρωπο με ειλικρίνεια και χωρίς κανένα συμφέρον, χωρίς να εξετάζουμε σε ποιο κόμμα ανήκει, ποια ομάδα υποστηρίζει, ποιανού δόγματος είναι, τότε η ψυχή μας γεμίζει με ευτυχία και ειρήνη.

 «Όστις αγαπά τον αδερφόν αυτού, εν τω φωτί μένει και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι.» Α΄ Ιωάννου β:10. Φωτεινός ο άνθρωπος που αγαπάει, περπατάει μέσα στο φως του Χριστού, αναπνέει και χαίρεται την παρουσία του Θεού. Εξάλλου, αληθινός μαθητής του Χριστού είναι εκείνος που στη καρδιά του έχει την αγάπη του Χριστού.

Ο Κύριος προειδοποίησε τους μαθητές του, πριν ν΄ αρχίσουν να κηρύττουν  στα έθνη, ότι πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι είναι οι αληθινοί μαθητές Του. «Εκ τούτου θέλουσιν γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους.» Ιωάννης ιγ:35

Κι αν οι άλλοι μας μισούν; Αυτό δεν έχει καμία αξία. Ο Θεός δεν θα κρίνει κανέναν γιατί δεν τον αγαπούσαν οι άλλοι, αλλά γιατί αυτός δεν αγαπούσε τους άλλους. Οι χριστιανοί μάλιστα, είναι οι άνθρωποι που τους μισούν όλοι, όταν βέβαια είναι γνήσιοι χριστιανοί, ζουν με το Λόγο του Ευαγγελίου και κηρύττουν την αλήθεια. Ο ίδιος ο Κύριός μας ειδοποίησε. «Και θέλετε είσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου.» Ματθαίος κδ:9. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τη χαρά του χριστιανού. Ούτε  μπορεί να τον βλάψει το μίσος των άλλων, γιατί ο χριστιανός έχει αγάπη.

Ο άνθρωπος που έχει μίσος είναι εκ του πονηρού και είναι στην κόλαση από τώρα και γεύεται ήδη τα βάσανα της κόλασης. «Πας όστις μισεί τον αδερφόν αυτού είναι ανθρωποκτόνος και εξεύρετε ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωήν αιώνιον μένουσαν εν εαυτώ.»

Α΄ Ιωάννου γ:16. Βασανίζεται μέρα νύχτα γιατί σκέπτεται τον άνθρωπο που μισεί. Οι αρτηρίες της καρδιάς συσπώνται και αισθάνεται πονάκια στο στήθος, το στομάχι πετρώνει και αισθάνεται ένα βάρος. Βρίζει τον εχθρό του και αισθάνεται μια προσωρινή ικανοποίηση. Πολλές φορές μια άγρια χαρά γιατί πέτυχε να τον προσβάλλει και να τον εξουθενήσει. Πάει να κοιμηθεί όμως και δε  μπορεί, γιατί είναι ταραγμένη η ψυχή του.

Η κοινωνία μας είναι γεμάτη μίσος. Για τα ποδοσφαιρικά, για τα κομματικά, για τα θρησκευτικά, για τα κτηματικά, για διεκδικήσεις διάφορες. Μερικοί χρησιμοποιούν λόγια που φανερώνουν μίσος για να ανάψουν το φανατισμό. Ο κάθε άνθρωπος ενοχλείται ή παρασύρεται στο φανατισμό και στη κακία. Δεν συμφέρει όμως στη πατρίδα μας αυτό.

Τελειώνοντας υπενθυμίζω σε αυτούς που μισούν και θέλουν τη καταστροφή του άλλου, ότι ο Κάιν πέτυχε να σκοτώσει τον αδερφό του, ΄Αβελ, αλλά έχασε την αγάπη του Θεού για πάντα. «Στένων και τρέμων έση επί της γης.» Γένεση δ:12. Αν έχεις μίσος συνέχεια, θα στενάζεις και θα τρέμεις εδώ στη γη και θα πας στη κόλαση σίγουρα όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο.

Αν έχεις αγάπη, θα έχεις ειρήνη και χαρά και μεγάλη επιτυχία εδώ στη γη και ζωή αιώνια. «Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν διότι αγαπώμεν τους αδερφούς.» Α΄ Ιωάννου γ:14.

+ του Λεωνίδα Φέγγου