Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η σύγχυση των 2 φύλων και οι διαφορετικοί ρόλοι! (Mέρος 1o)

Η εποχή μας διέπεται από τρομακτική σύγχυση. Υπάρχει μία διάχυτη αμφισβήτηση όλων των καθιερωμένων και κοινά αποδεκτών αξιών που οδηγεί τελικά σε έναν παραλογισμό και όχι σε έναν γόνιμο διάλογο, όπως γινόταν στο παρελθόν. Φτάσαμε στο σημείο να τίθεται υπό συζήτηση το τι ορίζεται ως άνθρωπος και αν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Ως εκ τούτου, η κοινωνία καλείται να δώσει απαντήσεις σε παράλογα ερωτήματα και να θερίσει εν τέλει αυτό που τόσα χρόνια έσπειρε.

Διάκριση φύλων

Η εποχή μας διέπεται από τρομακτική σύγχυση. Υπάρχει μία διάχυτη αμφισβήτηση όλων των καθιερωμένων και κοινά αποδεκτών αξιών που οδηγεί τελικά σε έναν παραλογισμό και όχι σε έναν γόνιμο διάλογο, όπως γινόταν στο παρελθόν. Φτάσαμε στο σημείο να τίθεται υπό συζήτηση το τι ορίζεται ως άνθρωπος και αν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Ως εκ τούτου, η κοινωνία καλείται να δώσει απαντήσεις σε παράλογα ερωτήματα και να θερίσει εν τέλει αυτό που τόσα χρόνια έσπειρε.

Πρόσφατα τα μέλη μιας γυναικείας ομάδας βόλεϊ στις ΗΠΑ έγιναν στόχος της τοπικής (και όχι μόνο) κοινωνίας καθώς αντέδρασαν στη χρήση των ίδιων αποδυτηρίων από έναν τρανς μαθητή 1. Και αυτό γιατί ο ισχύων νόμος επιτρέπει σε κάθε μαθητή να κάνει χρήση εκείνων των αποδυτηρίων που αισθάνεται ότι ταυτίζονται καλύτερα με το δικό του κοινωνικό φύλο…

Μία κοινωνία που τελικά θέλοντας να εξυμνήσει το διαφορετικό κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν διακρίνει μεταξύ διαφορετικού και ίσου. Γιατί προφανώς και ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ίσοι αλλά ταυτόχρονα και τόσο όμορφα συμπληρωματικοί και διαφορετικοί μεταξύ μας. “Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ· διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού.” (Γαλάτας 3:28).

Δεν υπάρχει διαφορά στην ανθρώπινη αξία, στην αιώνια σωτηρία και στην πρόσβαση στον θρόνο της χάριτος. Υπάρχουν διαφορετικοί θεόδοτοι ρόλοι!

Και τελικά η διαστροφή κλιμακώνεται, όταν ο άνδρας και η γυναίκα εγκαταλείπουν την φυλετική τους ταυτότητα και προσπαθούν να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά του αντίθετου ως προς αυτούς βιολογικού φύλου. Ο Λόγος του Θεού στην Α΄ Κορινθίους 6:9-10 μας επισημαίνει: “Μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται… θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού.” Μαλακός (στα αγγλικά effeminate) καλείται ο άνδρας που από επιλογή υιοθετεί τα χαρακτηριστικά του θηλυκού φύλου και αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα σε όλες τις εκφράσεις της ζωής του.

Το εκπληκτικό όμως είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε, ο άνθρωπος μπορεί όταν επικαλεστεί το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να ελευθερωθεί.

---------------------------------

Για όσους παλεύουν με τη δυσφορία φύλου, η απάντηση βρίσκεται στο να επιτρέψουν στο Άγιο Πνεύμα να αλλάξει την καρδιά τους και όχι ο γιατρός το φύλο τους!

---------------------------------

“Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ’ εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.” (Α΄ Κορινθίους 6:11)

Τελικά, η σύγχρονη σύγχυση φύλου, είναι απλά ένα από τα πολλά συμπτώματα ενός μεγαλύτερου προβλήματος της κοινωνίας μας. Είναι η άρνηση του ανθρώπου προς την απόλυτη Θεϊκή εξουσία! Μία κοινωνία που εκλαμβάνει τα νομοθετήματα του Δημιουργού της ως δεσμά και αλυσίδες και θέλει να τα διασπάσει… “Ας διασπάσωμεν τους δεσμούς αυτών, και ας απορρίψωμεν αφ’ ημών τας αλύσεις αυτών.” (Ψαλμός 2:3)

Πόσο όμορφα εξ’ αρχής “εποίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς· και ευλόγησεν αυτούς…” (Γένεσις 5:1-2) Η ευλογία και η χαρά στη ζωή δεν βρίσκεται στη διάσπαση των νόμων του Θεού αλλά στην υπακοή και συμμόρφωση προς αυτούς. Η δυσφορία δεν είναι στο φύλο αλλά στην συνείδηση που συνεχώς φωνάζει στον άνθρωπο να επιστρέψει στο σπίτι του Πατέρα.

Σήμερα, η πρόσκληση του Κυρίου ακούγεται πιο δυνατή από ποτέ:

“Είθε να ήκουες τα προστάγματά μου τότε η ειρήνη σου ήθελεν είσθαι ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης.” (Ησαΐας 48:18)

Θεού θέλοντος στο 2ο μέρος θα δούμε αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους του ανδρός και της γυναικός σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής μέσα από την Αγία Γραφή και για άλλη μια φορά θα αναφωνήσουμε μαζί με τον Ψαλμωδό:

Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε· τα πάντα εν σοφία εποίησας.(Ψαλμός 104:24)

-----------------------

1. https://abcnews4.com/news/nation-world/school-bans-girls-volleyball-team-from-locker-room-following-complaints-about-trans-player-transgender-women-bathroom-privacy-vermont-randolph-high