Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Αρχίσαμε το Νέο Χρόνο

Πως  περνάνε  τα  χρόνια;  «Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα» Ψαλμός 90:9.Πέρασε το παλαιό έτος και ήδη διανύουμε το νέο. Ευτυχώς το έτος έχει 365 ημέρες και εμείς είμαστε σαν τους συνταξιούχους όταν παίρνουν το μισθό τους. Εξακόσια ευρώ μαζεμένα.

 |  Κύριο άρθρο

Πως  περνάνε  τα  χρόνια;  «Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα» Ψαλμός 90:9.Πέρασε το παλαιό έτος και ήδη διανύουμε το νέο. Ευτυχώς το έτος έχει 365 ημέρες και εμείς είμαστε σαν τους συνταξιούχους όταν παίρνουν το μισθό τους. Εξακόσια ευρώ μαζεμένα.

Πολλά χρήματα γι’ αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ λίγα για ένα μήνα. Εμείς αρχίσαμε το νέο έτος, αλλά όσο να τελειώσει ο χρόνος, πρέπει να περάσουν 365 ημέρες. Πολλές ημέρες. Πως θα περάσουν; Οι Ιταλοί λένε ότι από τις 365 ημέρες, η κάθε μία έχει τη δική της ιστορία. Κάποια μέρα  αρρωσταίνουμε.  Κάποια  μέρα  μας συμβαίνει κάποιο δυσάρεστο γεγονός, κάποια μέρα κερδίζουμε στη ζωή μας κάτι που δεν το περιμέναμε. Έτσι περνάμε οι ημέρες με πολλά και διάφορα γεγονότα. Ένα πράγμα πρέπει να ζητάμε από το Θεό μας: «Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν» Ψαλμός 90:12.

Η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου είναι να προσκολλάμε την καρδιά μας στη σοφία του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο από το Λόγο του Θεού. Δεν προσκολλάμε τις καρδιές μας στο Λόγο του Θεού για να μορφωθούμε περισσότερο, αλλά για να εξετάσουμε «ποιό είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» Ρωμαίους 12:2. Δε μας συμφέρει να σπαταλήσουμε το νέο χρόνο σε άσκοπα και άχρηστα πράγματα, διότι ο χρόνος αυτός το 2017 είναι πολύτιμος και όλος στη διάθεσή μας. Ο  Απόστολος  Παύλος  μας  παραγγέλει: «Προσέχετε  λοιπόν  πως  να  περπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί». Εφεσίους 5:1516Τι να κάνουμε λοιπόν; Πως να περάσει η ώρα μας; Πως να περάσουμε τις 365 ημέρες; Με ποιό τρόπο θα εξαγοράσουμε τις ημέρες αυτές;

Πρώτα πρώτα πρέπει να ξεκινάμε με την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Μεγάλη ευεργεσία σε όλο σου τον οργανισμό φέρνει η μελέτη  της  Καινής  Διαθήκης  κάθε  μέρα. Χαίρεσαι, ενισχύεσαι ψυχικώς, θεραπεύεσαι σωματικώς και προσανατολίζεσαι να περιπατήσεις και να προχωρήσεις στη ζωή σου.Ο Θεός μίλησε στον Ιησού του Ναυή, όταν ανέλαβε τον λαό Ισραήλ μετά τον θάνατο του Μωυσή: «Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλ’ εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, δια να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ, διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως» Ιησούς Ναυή 1:8. Από το Λόγο του Θεού ξεκινάει η καλή ημέρα η οποία θα σου φέρει χιλιάδες αγαθά, σε σένα και την οικογένειά σου.Δεύτερον, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η προσευχή. Το παράδειγμα το έδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, τον οποίον τον βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη να ανεβαίνει στο όρος και να διανυκτερεύει στη προσευχή. Πάντοτε μίλαγε στους μαθητές Του: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε. Μάλιστα έλεγε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσιν» Λουκάς ιη:1.

Η προσευχή δεν είναι μονόλογος, αλλά ένας διάλογος  με  τον  ουράνιο  Πατέρα  μας,  ο οποίος μας περιμένει για να συζητήσει μαζί μας και να ακούσει τις ευχαριστίες μας, τις δοξολογίες μας, αλλά και τα αιτήματα που μας απασχολούν. Προσευχόμενοι κάθε πρωί, ξεκινάμε τη ζωή μας με τον Χριστό και όπως είναι γνωστό, «Η καλή ημέρα αρχίζει με τον Ιησού Χριστό». Τα άλλα όλα θα έλθουν μόνα τους. Καλή υγεία,  μεγάλη  επιτυχία,  καλή  διάθεση  με αγάπη, χαρά και ειρήνη και οι 365 ημέρες θα τελειώσουν με μεγάλη καρποφορία. Ευχόμαστε ευλογία, υγεία και καλή επιτυχία το νέο έτος.

Λεωνίδας Φέγγος