Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Ετοιμαστείτε για την Υπαπαντή

 Η πρώτη  έλευση  του  Κυρίου  μας Ιησού  Χριστού  είχε  προφητευθεί με μεγάλη ακρίβεια, από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

 |  Κύριο άρθρο

 Η πρώτη  έλευση  του  Κυρίου  μας Ιησού  Χριστού  είχε  προφητευθεί με μεγάλη ακρίβεια, από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Έγραφαν λοιπόν, πως θα γεννηθεί, που θα γεννηθεί, πότε θα γεννηθεί. Όλοι περίμεναν τον Μεσσία, το λεγόμενο Χριστό και ιδιαιτέρως οι Ισραηλίτες που Τον περίμεναν για να τους σώσει. Ήξεραν  πάρα  πολύ  καλά  τι  έλεγαν  οι προφήτες για τον ερχόμενο Μεσσία, όλοι οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι. Μάλιστα όταν ο Ηρώδης τους ρώτησε «πού ο Χριστός γεννάται» (Ματθαίος β:3), με μεγάλη ευχέρεια του απάντησαν: «Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου» (Ματθ. β:5). Αφού οι Φαρισαίοι  ήξεραν  τόσα  πολλά  και  τόσο καλά, για την πρώτη έλευση του Χριστού, γιατί δεν Τον περίμεναν και δεν πήγαν να Τον συναντήσουν, όπως οι μάγοι ξεκίνησαν από την ανατολή για να Τον βρουν και να Τον προσκυνήσουν; Η απάντηση είναι απλή, γιατί αυτή η κατάσταση δεν έπαψε να υπάρχει. Οι Φαρισαίοι ήταν τόσο απασχολημένοι με  τα  θρησκευτικά  τους  καθήκοντα  και τόσο φανατισμένοι στη θρησκεία τους, που δεν είχαν χρόνο και όρεξη να ασχοληθούν με το Θεό. Όμως μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν έτσι όλοι. Κάθε  χρόνο  μιλάμε  για  την  υπαπαντή του Κυρίου.

Ο Συμεών, γέρων, δίκαιος και ευσεβής περίμενε το Μεσσία. Ήξερε από τους προφήτες ότι θα ερχόταν ο Χριστός. Παρακαλούσε λοιπόν το Θεό να μη πεθάνει αλλά να αξιωθεί να Τον δει πριν τελειώσει  την  επίγεια  πορεία  του.  Πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο του αποκάλυψε ότι θα δει τον Μεσσία πριν πεθάνει. Όταν λοιπόν έφεραν τον Ιησού οι γονείς του, στο Ναό του Σολομώντα, για να κάνουν αυτά που έλεγε ο νόμος του Μωυσή, ο Συμεών πήρε στα χέρια του τον Ιησού που ήταν βρέφος σαράντα ημερών και είπε: «Νυν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, το οποίον ητοίμασας ενώπιον πάντων των λαών φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ» (Λουκάς β:2533).Δεν ήταν όμως μόνο ο Συμεών. Πάρα πολλοί Ισραηλίτες περίμεναν το Μεσσία. Όταν λοιπόν,  ο  Ιωάννης  ο  Πρόδρομος  κήρυξε τον ερχομό του Χριστού και μάλιστα όταν Τον είδε και είπε: «Ιδού ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», πολύς λαός προσκολήθηκε στον Χριστόν Ιησού που Τον αναγνώρισαν σαν τον Σωτήρα και Χριστόν. Ανάμεσα σ’ αυτούς πρώτοι οι μαθητές και απόστολοι του Κυρίου. Σήμερα κηρύττεται ο ερχομός του Χριστού για δεύτερη φορά. Οι προφήτες έχουν μιλήσει  πριν  από  χιλιάδες  χρόνια  και  ο ίδιος ο Κύριος έχει εξηγήσει σε ερώτηση των μαθητών, «πότε θέλουσι γείνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθαίος κδ:3).

Τα σημεία των εσχάτων ημερών που είναι γραμμένα  στη  Καινή Διαθήκη  και  στους προφήτες και οι εξελίξεις των γεγονότων και της κατάστασης του πλανήτη μας, δεν μας αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι η συντέλεια που αναγγέλθηκε πλησιάζει, και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται. Πολλοί θα μοιάσουν στους Φαρισαίους και ενώ θα απαγγέλουν το «πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς», θα μείνουν αδιάφοροι σαν τους Φαρισαίους. Όσοι βλέπουν το Λόγο του Θεού και ετοιμάζονται θα ακούσουν το «έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε  την  ητοιμασμένη  εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου». (Ματθαίος κε:34)Ετοιμαστείτε ο Κύριος έρχεται.

Λεωνίδας Φέγγος