Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Ανελήφθη εν Δόξη

Το μεγάλο γεγονός της ενσάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού φανερώνει ο απόστολος Παύλος και μας λέει ότι είναι μεγάλο μυστήριο. «Και αναντιρρήτως το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη». Α’ Τιμοθέου γ:16

 |  Κύριο άρθρο

Το μεγάλο γεγονός της ενσάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού φανερώνει ο απόστολος Παύλος και μας λέει ότι είναι μεγάλο μυστήριο. «Και αναντιρρήτως το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη». Α’ Τιμοθέου γ:16

Πραγματικό μυστήριο είναι η αποστολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη μας. Ήλθε εν σαρκί δια της Παρθένου Μαρίας και ευρέθη κατά το σχήμα ως άνθρωπος και δοκίμασε όλες τις ταλαιπωρίες της ανθρώπινης ζωής.
Δεν ήταν ένδοξος ως άνθρωπος. Δε γεννήθηκε σε παλάτια, ούτε απέκτησε μεγάλη περιουσία και ανθρώπινες εξουσίες. Αντιθέτως χλευάστηκε από τους θρησκευόμενους Ιουδαίους, συνελήφθη από τους ιερείς και αρχιερείς, βασανίστηκε, μαστιγώθηκε, τυραννίστηκε και τελικά παραδόθηκε στον σταυρικό θάνατο για να ησυχάσει ο Ιουδαϊσμός από ένα θανάσιμο εχθρό, από τον οποίο κινδύνευε να καταποντισθεί. Από τον Ιησού Χριστό, τον «αρχηγό και τελειωτή της Πίστεώς μας».
Όμως κανείς δεν περίμενε το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως, που ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε προαναγγείλλει λέγοντάς ότι «πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθή και την τρίτην ημέραν να αναστηθή». Ματθαίος ιστ:21


Οι αρχιερείς και οι ιερείς πανικοβλήθήκαν όταν είδαν τους φύλακες του τάφου να επιστρέφουν και να διηγούνται πώς έγινε σεισμός στον τάφο του Χριστού, ο μεγάλος λίθος κύλησε και ο Ιησούς Χριστός Αναστημένος έφυγε από το μνήμα. 
Αμέσως βάλανε μπρος τα μεγάλα μέσα. «Πάρτε χρήματά» τους είπαν και «πείτε ότι οι μαθητές Του ήλθαν τη νύχτα και έκλεψαν το σώμα Του και αν ο Πιλάτος πει τίποτα, εμείς θα αναλάβουμε να σας καταστήσουμε αμέριμνους».


Ο Ιησούς Χριστός όμως ζωντανός κα αληθινός, άρχισε να εμφανίζεται στους μαθητές Του και να τους βεβαιώνει «διά πολλών τεκμηρίων ότι ο Ίδιος είναι που σταυρώθηκε και να τους λέει τα περί της βασιλείας του Θεού». Πράξεις α:34
Όλοι τον είδαν. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει στο ιε’ κεφ. Α’ Κορινθίους ότι εμφανίσθηκε «εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς δια μιας».


Όσοι νόμισαν ότι εξουδετέρωσαν τον Ιησού Χριστό και εξαφάνισαν τη διδασκαλία Του, πλανήθηκαν πλάνη οικτράν.
Αφού ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στη γη ακόμη σαράντα ημέρες, συγκέντρωσε όλους τους πιστούς Του επάνω στο όρος των Ελαιών, τους έδωσε οδηγίες και «βλεπόντων αυτών ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν Αυτόν από των οφθαλμών αυτών». Πράξεις α:9
Ο Ιησούς Χριστός μπροστά στα μάτια των μαθητών Του και ενώ τους ευλογούσε, «απεχωρίσθη απ’ αυτών και ανεφέρετο εις τους ουρανούς». Λουκάς κδ:51
Βεβαίως οι μαθητές Του βλέποντας τον Κύριό τους Ιησού Χριστό να χάνεται μέσα στον ουρανό και τελικά μια νεφέλη να Τον παραλαμβάνει και να Τον χάνουν, οπωσδήποτε θα έμειναν άναυδοι.
Όμως δύο άνδρες με ιμάτια λευκά, προφανώς άγγελοι του Θεού, στάθηκαν πλησίον τους και τους είπαν: «Άνδρες, Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς, καθώς ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανον, θέλει ελθεί ούτω, καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Πράξεις α:11
 Ο Ιησούς Χριστός με μάρτυρες τους αποστόλους και τους μαθητές Του και συμπαραστάτες τους αγγέλους έφυγε πάλι θαυματουργικά για να πάει στον ουρανό και να καθίσει εκ δεξιών του Πατρός. 
Με ποια ταχύτητα πήγε στον ουρανό; Αν πήγαινε με την ταχύτητα του φωτός, ακόμη δε θα είχε φθάσει, αλλά πήγε με την ταχύτητα του Πνεύματος για να φθάσει στον τρίτο ουρανό.
Ο Ιησούς Χριστός «ανελήφθη εν δόξη». Η ανάληψη ήταν ένα από τα θαύματα της αποστολής του Ιησού Χριστού.
Το πρώτο ήταν η γέννησή Του δια της παρθένου Μαρίας, το δεύτερο ήταν η ανάστασή Του και το τρίτο ήταν η ανάληψή Του.
Στη συνέχεια ο Χριστός δοξάστηκε και συνεχώς δοξάζεται από εκατομμύρια πιστούς ανθρώπους επάνω στη γη.


Το Ευαγγέλιό Του είναι ασυγκρίτως ανώτερο από όλα τα θρησκευτικά βιβλία του κόσμου και κυκλοφορεί σε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο και διαβάζεται και πιστεύεται από χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα που Τον πιστεύουν και Τον ακολουθούν.
Τώρα όλοι Τον περιμένουμε να έλθει «πάλι μετά δόξης δια να κρίνει ζώντας και νεκρούς».

Λεωνίδας Φέγγος