Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Δεκ 1, 2023

Ο Χριστός Γεννήθηκε, Σταυρώθηκε, Αναστήθηκε

Στην καρδιά σου γεννήθηκε; Η γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, που συγκλόνισε όλη τη γη και όλο τον κόσμο. Αυτό συνέβη διότι ο Χριστός πριν έρθει στη γη «λαβών δούλου μορφή», υπήρχε στον ουρανό «εν μορφή Θεού».

Δεκ 1, 2023

Ο Χριστός γεννήθηκε για σένα

«…σήμερα, στην πόλη τού Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. (Λουκάς 2:11) Η γέννηση του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα γεγονός που έγινε ξαφνικά και απροειδοποίητα. Απεναντίας, σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές αναφορές για την προσμονή της έλευσης του Ιησού Χριστού. Στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα διαβάζουμε για τη γέννηση του Χριστού, «...η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ» (Ησαΐας 7:14, βλ. κ. Ματθαίος 1:23).

Δεκ 1, 2023

Παναγιώτης Μιχαλακάκος

“Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλει εν υμίν το Πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου και να φυλάττητε τας κρίσεις μου και να εκτελήτε αυτάς.” Ιεζεκιήλ λς' 26. Αυτό το μήνα θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Παναγιώτης Μιχαλακάκος.

Δεκ 1, 2023

Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε για να μας σώσει

«...διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος»  (Λουκάς β:11)

Δεκ 1, 2023

Κατακλυσμός (Μέρος 3ο)

«Και από παντός ζώου εκ πάσης σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν, διά να φυλάξης την ζωήν αυτών μετά σεαυτού· άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι. Από των πτηνών κατά το είδος αυτών, και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουσιν εισέλθει προς σε, διά να φυλάξης την ζωήν αυτών» (Γένεσις ς΄ 19-20)

Νοε 1, 2023

Ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό

Όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν επάνω στον πλανήτη μας είναι αμαρτωλοί και όπως γράφει και η Αγία Γραφή, «ουδείς αναμάρτητος». Άλλος είναι πολύ αμαρτωλός και εξακολουθεί πεισματικά την οδό του, χωρίς να έχει καμία διάθεση να αλλάξει, άλλος άθελά του σέρνεται από την αμαρτία και υποχρεωτικά την ακολουθεί, διότι δεν έχει καμία άλλη εναλλακτική λύση, είναι δούλος της αμαρτίας.

Νοε 1, 2023

Γιώργος Καραντώνας

“Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.” Κατά Ιωάννην ιδ΄6 Αυτό το μήνα, θα μας δώσει την μαρτυρία του ο αδελφός μας Γιώργος Καραντώνας.  

Νοε 1, 2023

Κατακλυσμός (Μέρος 2ο)

«... Διά πίστεως ο Νώε, ειδοποιηθείς θεόθεν περί των μη βλεπομένων έτι, εφοβήθη και κατεσκεύασε κιβωτόν προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δι’ ης κατέκρινε τον κόσμον και έγεινε κληρονόμος της διά πίστεως δικαιοσύνης.» (Εβραίους ια’ 7)

Νοε 1, 2023

Ο Καρπός του Αγίου Πνεύματος

Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια... (προς Γαλάτας ε:22-23) ΑΓΑΘΟΣΥΝΗ (2ο μέρος)