Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Τι είναι ζωή;

Αποτελεί ένα ερώτημα συνυφασμένο με την ίδια μας την ύπαρξη. Η βιολογία προσπαθεί να ανιχνεύσει τα χαρακτηριστικά της ζωής. Η αστροβιολογία μελετά τις συνθήκες εκείνες που πρέπει να επικρατούν σε έναν πλανήτη ώστε να αναπτυχθεί η ζωή, και οι αστρονόμοι μάταια σαρώνουν τον απέραντο ουρανό για να λάβουν σημάδια εξωγήινης ζωής. Αλλά τελικά τι είναι η ζωή;

Αποτελεί ένα ερώτημα συνυφασμένο με την ίδια μας την ύπαρξη. Η βιολογία προσπαθεί να ανιχνεύσει τα χαρακτηριστικά της ζωής. Η αστροβιολογία μελετά τις συνθήκες εκείνες που πρέπει να επικρατούν σε έναν πλανήτη ώστε να αναπτυχθεί η ζωή, και οι αστρονόμοι μάταια σαρώνουν τον απέραντο ουρανό για να λάβουν σημάδια εξωγήινης ζωής. Αλλά τελικά τι είναι η ζωή;

Ο γεωργός σπέρνει τον πολύτιμο σπόρο στη γη και μετά από μερικούς αθόρυβους μήνες βλέπει έκπληκτος τη ζωή να βλαστάνει αυθόρμητα από το χώμα. Το νεαρό ζευγάρι απολαμβάνει τον καρπό της αγάπης του και μία νέα ζωή αρχίζει να μορφώνεται στην κοιλία της κυοφορούσης. Είναι το «θαύμα της ζωής» όπως πολλοί επιστήμονες το έχουν περιγράψει. Πάνω σε όλα αυτά όμως, το μόνο που μπορεί να κάνει η επιστήμη είναι με δέος να το περιγράψει.

Ένα από τα βασικότερα δόγματα της βιολογίας είναι ότι «κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο ζωντανό κύτταρο». Μάταια προσπάθησαν οι βιολόγοι τους τελευταίους δύο αιώνες να ανακαλύψουν την αρχή της ζωής. Προτάθηκε η θεωρία της αβιογένεσης, σύμφωνα με την οποία στους ωκεανούς της αρχέγονης Γης μας και κάτω από την επίδραση δυνάμεων από τους κεραυνούς και την ηφαιστειακή δραστηριότητα άρχισαν να συντίθονται εντελώς «τυχαία» αμινοξέα. Τα αμινοξέα δόμησαν πρωτεΐνες και με τη σειρά τους μονοκύτταρους και τελικά πολυκύτταρους οργανισμούς. Από την ύλη και με το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων αναδύθηκε η ζωή. Αλλά η θεωρία έπεσε καθώς κατέρριπτε βασικούς νόμους της βιολογίας, της φυσικής και της πληροφορικής (δες στην ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες).

Η επιστήμη τελικά το μόνο που μπόρεσε να κάνει μπροστά σε αυτό το θαύμα είναι να το περιγράψει και όχι να το ορίσει. Κάθε ζωντανός οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 6 χαρακτηριστικά:

  • Ομοιόσταση: ρύθμιση του εσωτερικού περιβάλλοντος ώστε να διατηρείται μια σταθερή κατάσταση
  • Οργάνωση: η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κυττάρων από τους ιστούς μέχρι το επίπεδο των συστημάτων οργάνων
  • Μεταβολισμός: οι μετασχηματισμοί της ενέργειας κατά τη μετατροπή χημικών συστατικών και ενέργειας.
  • Ανάπτυξη: η αύξηση με το πέρασμα της ηλικίας μέχρι κάποιο τελικό μέγεθος αναλόγως τον οργανισμό.
  • Προσαρμογή και απόκριση σε ερεθίσματα: η σταδιακή μεταβλητότητα ως απόκριση στις αλλαγές του περιβάλλοντος και εσωτερικών μεταβολών.
  • Αναπαραγωγή: η ικανότητα παραγωγής νέων αυτόνομων οργανισμών.

Αυτό όμως μας επαναφέρει στο αρχικό ερώτημα. Τι είναι τελικά η ζωή;

Η αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να ορίσει τη ζωή δεν οφείλεται στην επιστημονική του ανεπάρκεια αλλά στο γεγονός ότι η ζωή δεν είναι βιολογική ιδιότητα αλλά πρόσωπο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πριν από 2000 περίπου χρόνια είπε στους 11 μαθητές του: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού.» Ιωάννης 14:6

Επίσης στο 1ο κεφάλαιο του Ιωάννη έχουμε μία εκπληκτική δήλωση: «Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων» (Ιωάννης 1:4). Μέσα στο Χριστό υπάρχει ζωή. Αυτός μορφώνει τα οστά του βρέφους στην κοιλία της κυοφορούσης (Ψαλμός 139:15-16). Αυτός εξαποστέλλει το Πνεύμα Του και ανανεώνει το πρόσωπο της Γης (Ψαλμός 104: 30). «…αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα» (Πράξεις 17: 25).

Τελικά στο αρχαίο ερώτημα όλων των επιστημόνων και φιλοσόφων η απάντηση είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και στο δικό σου πρόβλημα και αδιέξοδο η απάντηση παραμένει η ίδια. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να καλύψει κάθε σου ανάγκη, να απαντήσει σε κάθε σου ερώτημα και να σκουπίσει κάθε σου δάκρυ.

Πριν από λίγες μέρες ο Χριστιανικός κόσμος γιόρτασε το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν αποτελεί απλά ένα ιστορικό γεγονός αλλά μία βιωματική εμπειρία που μπορεί ο καθένας μας να απολαύσει. Γιατί Εκείνος πέθανε για να σου χαρίσει μία πολύ ανώτερη και πλούσια ζωή. Την αιώνια!!!

«Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;» (Ιωάννης 11: 25-26)

Αν το πιστέψεις θα το  γευτείς!!!

Ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη

www.christianity-science.gr