Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Η αποστολή μας

H Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής έχει δεσμευθεί να επιτύχει μια τετραπλή αποστολή:

 |  Σχετικά

H Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής έχει δεσμευθεί να επιτύχει μια τετραπλή αποστολή:

1. Ο ευαγγελισμός των ανθρώπων, ώστε κάθε ειλικρινής άνθρωπος που αναζητά την αλήθεια να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του Σωτήρα. «Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή» Μαρκ. 16:15

2. Η λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό και εις το Πνεύμα το Άγιο. «διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.» Ματθ. 4:10

3. Η Διδασκαλία στους πιστούς, ώστε να προοδεύουν σε αγιασμό και καθαρότητα. «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.» Ματθ. 28:19

4. Η συμπόνια και ενίσχυση των αδυνάτων, ώστε να μην υπάρχει μεταξύ μας κανένας ενδεής. «δεξιάς έδωκαν κοινωνίας εις εμέ και εις τον Βαρνάβαν, διά να υπάγωμεν ημείς μεν εις τα έθνη, αυτοί δε εις τους περιτετμημένους· μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμώμεθα τους πτωχούς, το οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να κάμω.» Γαλ. 2:9

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ “Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής”

Η βασικές αξίες της εκκλησίας μας είναι η συνεχής επιμονή στην:

1. Η καθημερινή διδασκαλία του ευαγγελίου όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός και οι απόστολοι.

2. Η κοινωνία μετ’ αλλήλων.

3. Η αδιάλειπτη εβδομαδιαία τέλεση της θείας ευχαριστίας.

4. Η καθημερινή προσευχή προς τον Κύριο.

«Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς..»Πραξ. 2-42