Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η γνώσις θέλει πληθυνθεί (Μερος 1ο)

«Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθεί» (Δανιήλ 12:4)

 Ένα από τα «σημεία των εσχάτων ημερών», που σηματοδοτεί και αυτό την επικείμενη έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η ταχύτατη, εκρηκτική θα λέγαμε, αύξηση της γνώσης. Με αναμφισβήτητη ατμομηχανή την δύναμη και ταχύτητα των υπολογιστικών συστημάτων, το τραίνο των ανθρωπίνων ανακαλύψεων, ξέφρενα τρέχει προς το... γκρεμό.! Πολλές φορές έχουμε δηλώσει ότι κατ’ουδένα τρόπο δεν είμαστε αντίθετοι με τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Ο Θεός άλλωστε έθεσε εντός του ανθρώπου  τις απαιτούμενες νοητικές ικανότητες: «Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών·» (Γένεσις 1:26).

Η γνώση όμως αυτή όχι μόνο δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον επιδιωκόμενο σκοπό (τη σωτηρία της ψυχής), αλλά αντιθέτως τον απομακρύνει από αυτόν διότι «η γνώσις ...φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί»  (Α΄ Κορινθίους 8:1) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΕΣ

Από τα αρχαία χρόνια που οι άνθρωποι προσπάθησαν να βελτιώσουν  τον τρόπο ζωής τους, άρχισαν να αναπτύσσουν τις τέχνες και τα γράμματα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η εύρεση των μαθηματικών. Όσο αύξάνε όμως η πολυπλοκότητα των υπλογισμών τόσο αύξανε και η ανάγκη εύρεσης μιας μηχανής που θα επιτελούσε σε μικρό χρονικό διάστημα, σωστές πράξεις για τις οποίες ο άνθρωπος θα χρειαζόταν ώρες ολόκληρες και ίσως και μέρες για να τις υπολογίσει ορθά.

Από την αρχαιότητα και μέχρι τη δεκαετία του ΄30, δηλαδή για πάνω από 2.500 περίπου χρόνια ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε απλά εργαλεία υπολογισμού, όπως το αριθμητήριο ή αβάκιο. Τη δεκαετία του ΄50 Παρουσιάζονται οι υπολογιστικές μηχανές (1ης γενιάς ΥΜ). Μετά σε λίγα μόλις χρόνια κυριαρχούν τα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Ο αριθμός των τρανζίστορ που τοποθετούνται σε ένα μικροεπεξεργαστή διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες (νόμος του Moore). Bασικό χαρακτηριστικό η υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών πράξεων (προσθέσεων και πολλαπλασιασμών), με τις οποίες υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (4η γενιά). Η 5η γενιά με τον μικροεπεξεργαστή (1971) αναπτύσσει  ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες. Ενώ τον Νοέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε και η προώθηση των  6ης γενιάς Υ/Η που σηματοδοτεί μια καίρια αλλαγή της σχέσης των ανθρώπων με τους υπολογιστές...

Ο αγώνας για όλο και ταχύτερα και δυνατότερα συστήματα είναι αμείλικτος. Ο νικητής θα επικρατήσει επάνω στους άλλους. Η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορικής (βλέπε επόμενο τεύχος), εξαπλώνεται παντού!!

Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάσθηκε ο Summit ο νέος υπερυπολογιστής της ΙΒΜ, ικανός να κάνει 200 ​​εκατομμύρια δισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο. Οι προδιαγραφές για αυτό το μηχάνημα αψηφούν την λογική. Όπως το έθεσαν οι New York Times, ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν 63 δισεκατομμύρια χρόνια για να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ο υπολογιστής σε ένα δευτερόλεπτο! Η κυριαρχία του κράτησε λίγο. Ενώ ακόμη το μελάνι γι’ αυτό το άρθρο δεν έχει στεγνώσει γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία κβαντικού υπολογιστή με απίστευτες δυνατότητες. Ένα πρόβλημα που ο Summit το επιλύει σε 10 χιλιάδες χρόνια (προβολικός υπόλογισμός) ο κβαντικός υπολογιστής  χρειάζεται μόλις 200 δευτερόλεπτα...

Δυστυχώς μέσα στο κόσμο των «έξυπνων κινητών» και των ιλιγγιωδών ταχυτήτων των υπερυπολογιστών και κβαντικών υπολογιστών, δεν υπάρχει θέση για τη ψυχή του ανθρώπου. Δεν θα ακούσεις ποτέ για συγχώρεση, και για αιώνια ζωή. Δεν θα ακούσεις για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, δεν θα ακούσεις για το αίμα Του που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Στο κόσμο των ασύλληπτων ταχυτήτων και της Tεχνητής Νοημοσύνης δεν υπάρχει χώρος για το Θεό που μας χάρισε όλον αυτό τον ανεκδιήγητο υλικό και πνευματικό πλούτο, που προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Ο άνθρωπος στο απώγειο της υπερηφανίας, πνευματικά χρεωκοπημένος. «Που ο σοφός; που ο γραμματεύς; που ο συζητητής του αιώνος τούτου; δεν εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου; Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν διά της σοφίας, ηυδόκησεν ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος να σώση τους πιστεύοντας..» (Κορινθίους 1:20-22)

«Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων; ας δείξη εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητι σοφίας.  Εάν όμως έχητε εν τη καρδία υμών φθόνον πικρόν και φιλονεικίαν, μη κατακαυχάσθε και ψεύδεσθε κατά της αληθείας. Η σοφία αύτη δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλ’ είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονεικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρείον πράγμα.» (Ιάκωβος 3 :13-16)

Δεν τολμούμε να ισχυρισθούμε ότι τα ανωτέρω σπανίζουν σε ένα κόσμο με τόση γνώση. Δυστυχώς αποτελούν τους τίτλους του τύπου καθημερινά..! Η ανθρωπότητα σαν σύνολο έχει απορρίψει τον αληθινό Θεό και έχει αγκαλιάσει τα είδωλα της ψευδωνύμου γνώσης. Η ύπαρξη του Θεού Δημιουργού, η κατανόηση της αγιότητας και της δικαιοκρισίας Του, η αιώνιος Ζωή και η αιώνιος απώλεια στη κόλαση, αντιμετωπίζονται με ένα τυφοειδές και συγκαταβατικά ειρωνικό μειδίαμα..!

 Ας επιστρέψουμε (η πρόσκληση είναι ατομική) στην άνωθεν σοφία που δίνει απλόχερα ο Θεός και είναι «...καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος.  Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών.» (Ιάκωβος 37-18)

 

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»

«Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθεί» (Δανιήλ 12:4)

 Ένα από τα «σημεία των εσχάτων ημερών», που σηματοδοτεί και αυτό την επικείμενη έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι η ταχύτατη, εκρηκτική θα λέγαμε, αύξηση της γνώσης. Με αναμφισβήτητη ατμομηχανή την δύναμη και ταχύτητα των υπολογιστικών συστημάτων, το τραίνο των ανθρωπίνων ανακαλύψεων, ξέφρενα τρέχει προς το... γκρεμό.! Πολλές φορές έχουμε δηλώσει ότι κατ’ουδένα τρόπο δεν είμαστε αντίθετοι με τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Ο Θεός άλλωστε έθεσε εντός του ανθρώπου  τις απαιτούμενες νοητικές ικανότητες: «Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών·» (Γένεσις 1:26).

Η γνώση όμως αυτή όχι μόνο δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον επιδιωκόμενο σκοπό (τη σωτηρία της ψυχής), αλλά αντιθέτως τον απομακρύνει από αυτόν διότι «η γνώσις ...φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί»  (Α΄ Κορινθίους 8:1) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΗΧΑΝΕΣ

Από τα αρχαία χρόνια που οι άνθρωποι προσπάθησαν να βελτιώσουν  τον τρόπο ζωής τους, άρχισαν να αναπτύσσουν τις τέχνες και τα γράμματα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η εύρεση των μαθηματικών. Όσο αύξάνε όμως η πολυπλοκότητα των υπλογισμών τόσο αύξανε και η ανάγκη εύρεσης μιας μηχανής που θα επιτελούσε σε μικρό χρονικό διάστημα, σωστές πράξεις για τις οποίες ο άνθρωπος θα χρειαζόταν ώρες ολόκληρες και ίσως και μέρες για να τις υπολογίσει ορθά.

Από την αρχαιότητα και μέχρι τη δεκαετία του ΄30, δηλαδή για πάνω από 2.500 περίπου χρόνια ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε απλά εργαλεία υπολογισμού, όπως το αριθμητήριο ή αβάκιο. Τη δεκαετία του ΄50 Παρουσιάζονται οι υπολογιστικές μηχανές (1ης γενιάς ΥΜ). Μετά σε λίγα μόλις χρόνια κυριαρχούν τα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Ο αριθμός των τρανζίστορ που τοποθετούνται σε ένα μικροεπεξεργαστή διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες (νόμος του Moore). Bασικό χαρακτηριστικό η υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών πράξεων (προσθέσεων και πολλαπλασιασμών), με τις οποίες υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (4η γενιά). Η 5η γενιά με τον μικροεπεξεργαστή (1971) αναπτύσσει  ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες. Ενώ τον Νοέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε και η προώθηση των  6ης γενιάς Υ/Η που σηματοδοτεί μια καίρια αλλαγή της σχέσης των ανθρώπων με τους υπολογιστές...

Ο αγώνας για όλο και ταχύτερα και δυνατότερα συστήματα είναι αμείλικτος. Ο νικητής θα επικρατήσει επάνω στους άλλους. Η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορικής (βλέπε επόμενο τεύχος), εξαπλώνεται παντού!!

Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάσθηκε ο Summit ο νέος υπερυπολογιστής της ΙΒΜ, ικανός να κάνει 200 ​​εκατομμύρια δισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο. Οι προδιαγραφές για αυτό το μηχάνημα αψηφούν την λογική. Όπως το έθεσαν οι New York Times, ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν 63 δισεκατομμύρια χρόνια για να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ο υπολογιστής σε ένα δευτερόλεπτο! Η κυριαρχία του κράτησε λίγο. Ενώ ακόμη το μελάνι γι’ αυτό το άρθρο δεν έχει στεγνώσει γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία κβαντικού υπολογιστή με απίστευτες δυνατότητες. Ένα πρόβλημα που ο Summit το επιλύει σε 10 χιλιάδες χρόνια (προβολικός υπόλογισμός) ο κβαντικός υπολογιστής  χρειάζεται μόλις 200 δευτερόλεπτα...

Δυστυχώς μέσα στο κόσμο των «έξυπνων κινητών» και των ιλιγγιωδών ταχυτήτων των υπερυπολογιστών και κβαντικών υπολογιστών, δεν υπάρχει θέση για τη ψυχή του ανθρώπου. Δεν θα ακούσεις ποτέ για συγχώρεση, και για αιώνια ζωή. Δεν θα ακούσεις για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, δεν θα ακούσεις για το αίμα Του που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Στο κόσμο των ασύλληπτων ταχυτήτων και της Tεχνητής Νοημοσύνης δεν υπάρχει χώρος για το Θεό που μας χάρισε όλον αυτό τον ανεκδιήγητο υλικό και πνευματικό πλούτο, που προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Ο άνθρωπος στο απώγειο της υπερηφανίας, πνευματικά χρεωκοπημένος. «Που ο σοφός; που ο γραμματεύς; που ο συζητητής του αιώνος τούτου; δεν εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου; Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν διά της σοφίας, ηυδόκησεν ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος να σώση τους πιστεύοντας..» (Κορινθίους 1:20-22)

«Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων; ας δείξη εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητι σοφίας.  Εάν όμως έχητε εν τη καρδία υμών φθόνον πικρόν και φιλονεικίαν, μη κατακαυχάσθε και ψεύδεσθε κατά της αληθείας. Η σοφία αύτη δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλ’ είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονεικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρείον πράγμα.» (Ιάκωβος 3 :13-16)

Δεν τολμούμε να ισχυρισθούμε ότι τα ανωτέρω σπανίζουν σε ένα κόσμο με τόση γνώση. Δυστυχώς αποτελούν τους τίτλους του τύπου καθημερινά..! Η ανθρωπότητα σαν σύνολο έχει απορρίψει τον αληθινό Θεό και έχει αγκαλιάσει τα είδωλα της ψευδωνύμου γνώσης. Η ύπαρξη του Θεού Δημιουργού, η κατανόηση της αγιότητας και της δικαιοκρισίας Του, η αιώνιος Ζωή και η αιώνιος απώλεια στη κόλαση, αντιμετωπίζονται με ένα τυφοειδές και συγκαταβατικά ειρωνικό μειδίαμα..!

 Ας επιστρέψουμε (η πρόσκληση είναι ατομική) στην άνωθεν σοφία που δίνει απλόχερα ο Θεός και είναι «...καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος.  Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών.» (Ιάκωβος 37-18)

 

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»