Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η γνώσις θέλει πληθυνθεί (Μέρος 2ο)

«Οι πόνοι των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολλαπλασιασθή..» (Ψαλμός 16:4)

«Οι πόνοι των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολλαπλασιασθή..» (Ψαλμός 16:4)

Όπως είδαμε στο προηγούμενο αφιέρωμά μας ο αγώνας για όλο και ταχύτερα και δυνατότερα συστήματα διαχείρησης της πληροφορίας είναι αμείλικτος. Ο νικητής θα επικρατήσει επάνω στους άλλους. Οι ραγδαίως μεταβαλλόμενες και ανατρεπτικές διαδικασίες της τεχνολογίας και της επιστήμης διατρέχουν όλα τα πεδία των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Με όχημα την ταχύτατη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των Η/Υ και την εκρηκτική αύξηση της ταχύτητος του Διαδικτύου η ανθρωπότητα ξεχύνεται, κατ’άλλους μεν προς ένα λαμπρό μέλλον κατ’άλλους δε  προς την αυτοκαταστροφή της...

«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως..» (Αποκ. 1:1 )

Κυρίαρχο αίτημα και στόχος της νέας εποχής αναδεικνύεται η κοινωνία της γνώσης. Η γνώση είναι πλέον η δύναμη που καθορίζει τη διεθνή οικονομία στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες του 21ου αιώνα. Καλώς ήλθατε στην κοινωνία της πληροφορίας και της (ψευδωνύμου) γνώσης, σκοπός της οποίας είναι να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διεθνώς, δια μέσου της χρήσης της πληροφορικής (IT).

Ποιός όμως είναι ικανός να διαχειρισθεί σε ατομικό επίπεδο την γεωμετρικά αυξανόμενη γνώση; Φυσικά όχι ο σημερινός άνθρωπος με τις τόσο περιορισμένες ικανότητες. Από τη στιγμή που η ανθρωπότητα δέχεται το επιστημονικά ανυπόστατο ψέμα της εξέλιξης, το επόμενο βήμα είναι να ανιχνεύσει ποιά θα είναι η συνέχεια. Όσοι ασπάζονται τη θεωρία της εξέλιξης δεν έχουν πρόβλημα να δεχθούν ότι ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορισθεί το τι είναι άνθρωπος και ο ίδιος ο άνθρωπος να οδηγήσει τις εξελίξεις για να μεταβεί στην μετά τον άνθρωπο εποχή.

Όπως αναφέρει ο Ray Kurzweil, κάτοχος πολλών επιστημονικών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό (ΗΠΑ) Μετάλλιο Τεχνολογίας, «η νοημοσύνη των μηχανών, σύντομα θα ξεπεράσει τη νοημοσύνη του ανθρώπου». «Με τον όρο νοημοσύνη», λέει, «περιλαμβάνω και όλους τους ποικίλους και περίπλοκα λεπτούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι είναι νοήμονες, περιλαμβανομένων των καλλιτεχνικών ταλέντων, της δημιουργικότητας, της κίνησης και της ανταπόκρισης στα συναισθήματα».

Στο βιβλίο του «Ο αιώνας των πνευματικών μηχανών» (The Age of Spiritual Machines - 1998) προέβλεπε ότι το 2019 ένας υπολογιστής 1000$ θα έχει την υπολογιστική ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου και το 2050 με το ίδιο ποσόν θα μπορεί κανείς να έχει στη διάθεσή του την υπολογιστική ισχύ όλων των ανθρώπινων εγκεφάλων του πλανήτη. Περί το 2049 οι υπολογιστές θα ισχυρισθούν ότι διαθέτουν συνείδηση και θα διεκδικήσουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα, που θα τους εκχωρηθούν. Η διάκριση μεταξύ ΗΥ με εξαιρετική τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και ανθρώπου θα είναι  αδύνατη. (Εδώ να σημειώσουμε ότι ήρθε και πέρασε το 2019 αλλά ούτε κατά διάνοια δεν επαληθεύθηκε η πρόβλεψη του ανωτέρου επιστήμονα.) Κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά δυστυχώς τελείως ξεκομένη από τον Αληθινό Θεό και Δημιουργό. Μία κοινωνία με σκοπό δήθεν τη γνώση για το καλό του ανθρώπου, αλλά με περιφρόνηση γι’ αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Αφήνει τον άνθρωπο στο περιθώριο για να δημιουργήσει τον μετάνθρωπο. Εξελιγμένη κατά το δοκούν χίμαιρα που θα μπορεί (;) να διαχειρίζεται την διαρκώς αυξανόμενη πληροφορία και κούφια γνώση...

Ο πραγματικός Δημιουργός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός με απλωμένα, τα ματωμένα χέρια Του, αδιάψευστα πειστήρια της αγάπης Του, προσκαλεί για τελευταία (ίσως) φορά τον άνθρωπο να εισέλθει δια της θυσίας Του, στην αιώνιο ζωή. Δεν μας περιφρονεί ο Παντοκράτορας Θεός αλλά με πολλή χαρά φέρει επί της κεφαλής Του, το στεφάνι: Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Δανιήλ 7: 13, Ματθαίος 16:13, Αποκάλυψη 19:12). «Tο αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν, αλλ’ εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.» (Φιλιππησίους 2:5-11)

Σε λίγο ο Κύριος έρχεται! Ας ετοιμασθούμε να Τον υποδεχθούμε!!

«Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού.» (Αποκάλυψη 22:20)

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»