Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Μαθήματα μέσα από το Χρόνο!

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που κλήθηκε να αποσαφηνίσει η επιστήμη είναι η έννοια του χρόνου. Από την αρχαία εποχή χιλιάδες επιστήμονες και φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν και προσπάθησαν να ψηλαφίσουν το χρόνο ως φυσικό μέγεθος. Και τα ερωτήματα πάρα πολλά!!!

time

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που κλήθηκε να αποσαφηνίσει η επιστήμη είναι η έννοια του χρόνου. Από την αρχαία εποχή χιλιάδες επιστήμονες και φιλόσοφοι αναρωτήθηκαν και προσπάθησαν να ψηλαφίσουν το χρόνο ως φυσικό μέγεθος. Και τα ερωτήματα πάρα πολλά!!!

 Τι είναι ο χρόνος;

Είναι απλά μία έμφυτη ιδιότητα του Σύμπαντος; Υπήρχε πάντα; Μπορούμε να πάμε πίσω στο χρόνο; Θα σταματήσει να υπάρχει κάποια στιγμή; Είναι για όλους τους παρατηρητές ο ίδιος; Μπορώ να τον μετρήσω αντικειμενικά ή είναι ένα υποκειμενικό χαρακτηριστικό; Τελικά υπάρχει ο χρόνος ή αποτελεί απλά μία ψευδαίσθηση;

Στο παρόν άρθρο θα παραθέσουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του χρόνου σύμφωνα με την επιστήμη, τι έχει να μας πει ο αψευδής Λόγος του Θεού και πως μέσα από όλα αυτά εμείς μπορούμε να λάβουμε ωφέλιμη διδασκαλία για τη ζωή μας!

Ο χρόνος είναι δημιούργημα: Ενώ παλιότερα πίστευαν ότι το Σύμπαν είναι αιώνιο, εντούτοις αποδείχθηκε ότι έχει στιγμή δημιουργίας και επομένως ο χρόνος είναι κτίσμα. Μαζί με την ενέργεια, το χώρο και την ύλη δημιουργήθηκε και ο χρόνος.

Ο απόστολος Παύλος μάς λέει ότι: «… ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι’ ου έκαμε και τους αιώνας.» (Εβραίους 1:2)

Ο χρόνος είναι σχετικός: Ο Einstein πρότεινε και αργότερα αποδείχθηκε από πειράματα ότι ο χρόνος διαστέλλεται. Ότι δηλαδή κυλάει με διαφορετικό ρυθμό ανάλογα με το βαρυτικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε και την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε.

Ο Μωυσής όμως το 1500 π.Χ. περίπου έγραψε στον 90ο Ψαλμό: «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθές, ήτις παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός.» (Ψαλμός 90:4)

Η έννοια της αιωνιότητας: Η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο σύμπαν είναι αυτή του φωτός και ό,τι κινείται με αυτή την ταχύτητα δεν υπόκειται στη φθορά του χρόνου. Επίσης, ο χρόνος έχει επιρροή μόνο σε ό,τι βρίσκεται μέσα στο υλικό σύμπαν και όχι έξω από αυτό. Όμως ο ίδιος ο Θεός ως Δημιουργός δεν περιορίζεται από το δημιούργημά Του, όπως οι αρχαίοι θεοί από τη φθορά του χρόνου.

Ο απόστολος Παύλος μάς λέει για τον Ιησού Χριστό: «… όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον» (Α’ Τιμοθέου 6:16) και ο προφήτης Ησαΐας: «Διότι ούτω λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος…» (Ησαΐας 57:15)

Ο χρόνος κυλά μονόδρομα: Σε αντίθεση με τις άλλες τρεις χωρικές διαστάσεις, ο χρόνος κυλάει μόνο προς τα εμπρός. Δεν μπορώ να γυρίσω προς τα πίσω ούτε να αλλάξω τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν. Δεν μπορώ να αντιστρέψω το βέλος του χρόνου ούτε να χαρώ και πάλι τα νιάτα που πέρασαν.

Για αυτό ο Εκκλησιαστής μάς λέει: «Χρόνος είναι εις πάντα, και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν.» (Εκκλησιαστής 3:1) και μας συμβουλεύει να υπηρετήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό τώρα, «πριν έλθωσιν αι κακαί ημέραι» των γηρατειών.

Μέσα από όλα αυτά αντλούμε λοιπόν δύο πολύ σημαντικά μαθήματα για τη ζωή μας!

Μην αφήνεις τα χρόνια να περνούν. Το παρελθόν έφυγε, το μέλλον δεν σου ανήκει… Σήμερα δώσε την καρδιά σου στον Χριστό! Και επίσης μάθε να εξαγοράζεσαι κάθε στιγμή (Εφεσίους 5:16). Θέσε σαν καθημερινή σου προτεραιότητα την προσευχή του Μωυσή:

«Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολλώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν.» (Ψαλμός 90:12)

Έρχεται στιγμή κατά την οποία ο Πατέρας Θεός θα φωνάξει «Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα!» (Αποκάλυψη 21:5). Και ο Ιωάννης μαρτύρησε και είπε: «… είδον ουρανόν νέον και γην νέαν· διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε» (Αποκάλυψη 21:1)

Σε μία αιωνιότητα που δεν θα υπάρχει πόνος, θλίψη και δάκρυ «αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω».

Πήγαινε στο Σταυρό του Χριστού, μετανόησε, άσε την αμαρτία σου και κέρδισε την αιώνια ζωή!!!

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»

www.christianity-science.gr