Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Οι έξι δημιουργικές μέρες

Η δημιουργία του κόσμου (μέρος 2ο)

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης έχουμε την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός καθώς είναι γεγραμμένο: «Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.» (Εβραίους 11:3)

Δημιουργία του κόσμου

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης έχουμε την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός καθώς είναι γεγραμμένο: «Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.» (Εβραίους 11:3)

Στο 1ο μέρος του άρθρου σταθήκαμε κατά κύριο λόγο στα δύο πρώτα εδάφια, όπου ο Θεός έχει ήδη δημιουργήσει όλο τον ουρανό και τη Γη και δίνονται οι αρχικές συνθήκες αλλά και το σημείο παρατήρησης της δημιουργικής πράξης.

Στο 2ο μέρος θα εξετάσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα και θα θαυμάσουμε την πλήρη συμφωνία τους με τα σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα, παρόλο που είναι γραμμένα 3500 έτη πριν.

1η μέρα: «Γενηθήτω φώς»

Η πυκνή ατμόσφαιρα από αέρια θερμοκηπίου που καλύπτει τη Γη δεν αφήνει το φως του ήλιου να διέλθει και να φωτίσει τη γήινη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της 1ης μέρας έχουμε τη μετατροπή της αδιαφανούς ατμόσφαιρας σε ημιδιαφανή και τον διαχωρισμό της ημέρας από τη νύκτα. Έχουμε λοιπόν την εναλλαγή σκότους και φωτός χωρίς να είναι ακόμη ορατοί οι φωστήρες στο στερέωμα.

2η μέρα: «Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων»

Έχουμε τη δημιουργία ενός πρώιμου υδρολογικού κύκλου με την εξάτμιση και την συμπύκνωση καθώς σχηματίζονται οι διάφορες ζώνες της ατμόσφαιρας που είναι απαραίτητες για το κλίμα και για την διατήρηση της ζωής.

3η μέρα: «Ας συναχθώσι τα ύδατα» και «Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον»

Αρχίζουν δια του Λόγου του Κυρίου μεγάλες γεωμορφολογικές μεταβολές μέσα από τη μετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών και έχουμε την εμφάνιση της ξηράς αλλά και την αντίστοιχη απορροή των υδάτινων όγκων και τη δημιουργία της ωκεάνιας λεκάνης.

Όλα πια είναι έτοιμα να υποδεχτούν το φαινόμενο της ζωής που μόνο ο ζωοδότης Λόγος του Δημιουργού μπορεί να δώσει. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη της βλάστησης, του χόρτου με τον αντίστοιχο σπόρο και την εμφάνιση καρποφόρων δέντρων, όλα κατά το είδος αυτών. Όχι μια εξελικτική φυσική διαδικασία αλλά μία Θεϊκή και θαυμαστή δημιουργία!

4η μέρα: «Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού»

Το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης με την δέσμευση του CO2 αλλά και την παραγωγή οξυγόνου επιταχύνει τον περαιτέρω καθαρισμό της ατμόσφαιρας μετατρέποντάς την από ημιδιαφανή σε πλήρως διαφανή. Ως εκ τούτου, όλα τα ουράνια σώματα και οι φωστήρες στον ουρανό που ήδη έχουν δημιουργηθεί από το 1ο εδάφιο της διήγησης γίνονται εμφανείς και ορατοί διαγυμνού οφθαλμού.

5η μέρα: «Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά»

Στη θάλασσα συνεχίζεται τώρα η δημιουργική πράξη, απ’ όπου θαυματουργικά ξεπηδούν τα ψάρια, όλα τα ζώα της θαλάσσης αλλά και τα πετεινά του ουρανού με την εντολή να αυξηθούν και να πολλαπλασιαστούν μέσω της αναπαραγωγικής διαδικασίας.

6η μέρα: «Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα» και «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών»

Τώρα ο δημιουργικός Λόγος εστιάζει στη γη και έχουμε την εμφάνιση των έμψυχων ζώων της ξηράς, των ερπετών, των θηλαστικών και όλων των κτηνών.

Στο κλείσιμο της 6ης μέρας η Αγία Τριάδα συνεργάζεται για τη δημιουργία του ανθρώπου εκ του χώματος της γης. Και ενώ για όλα τα υπόλοιπα ο Κύριος απέστειλε το Λόγο Του, τον άνθρωπο ο Κύριος τον έπλασε με τα χέρια Του και ενεφύσησε εις τους μυκτήρες αυτού πνοή ζωής.

Παρακολουθώντας λοιπόν όλη αυτή την δημιουργική αλληλουχία και τον θαυμαστό σχεδιασμό, το μόνο που μπορεί η καρδιά μας να αναφωνήσει είναι:

«Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε· τα πάντα εν σοφία εποίησας· η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου· (Ψαλμός 104:24)

Ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη

www.christianity-science.gr