play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

Η δύναμη του Σταυρού

«…εμείς, όμως, κηρύττουμε Χριστόνσταυρωμένον…» ( Α'Κορινθίους 1:23)

«…εμείς, όμως, κηρύττουμε Χριστόνσταυρωμένον…» ( Α'Κορινθίους 1:23)

Διαβάζουμε στη Γραφή, «…ο λόγος του σταυρού σ’ εκείνους μεν που χάνονται είναι μωρία, σε μας, όμως, που σωζόμαστε είναι δύναμη Θεού» (Α’ Κορινθίους 1:18, 24).

Ο σταυρός του Χριστού για την εποχή Του ήταν συνυφασμένος με την ντροπή, την ατιμία, την αγανάκτηση και την τιμωρία, αλλά στα σωτήρια σχέδια του Θεού έκρυβε μια μοναδική δύναμη με την οποία σήμερα…

ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ

Γράφει ο απ. Παύλος για το σταυρό, «…διαμέσου του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο» (Γαλάτες 6:14, 2:20,5:24, Ρωμαίους 6:6). Στο σταυρό του Χριστού ο κόσμος σταυρώνεται ως προς τον πιστό, και ο πιστός ως προς τον κόσμο των αισθήσεων, των εξωτερικών, επιφανειακών και αποκλειστικά λογικών πραγμάτων, ταυτόχρονα με τους πολλαπλούς πειρασμούς της αμαρτίας αλλά και τις ανεπαρκείς προσπάθειες διαφυγής από αυτή. Και βέβαια όσο περισσότερο συνειδητοποιεί κανείς το τι υπέφερε ο Λυτρωτής από τον «κόσμο», τόσο λιγότερο πιθανό είναι να αγαπήσει τον κόσμο και όσα βρίσκονται σε αυτόν (Α’ Ιωάννου 2:15).

ΕΛΚΥΕΙ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ

Ο Κύριος είπε, «…εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου…» (Ιωάννης 12:31-33, Άσμα Ασμάτων 1:4, Ωσηέ 11:4). Ο σταυρός του Χριστού ελκύει όλους τους ανθρώπους σε αυτόν, ως κεφαλή και εκπρόσωπό τους, επειδή σταυρώθηκε γι’ αυτούς, και τους χαρίζει ελευθερία και σωτηρία όπως διαβάζουμε επίσης, «Και κατά την ημέρα εκείνη, προς τη ρίζα του Ιεσσαί, η οποία θα στέκεται σημαία των λαών, σ’ αυτόν θα προστρέξουν τα έθνη, και η ανάπαυσή του θα είναι δόξα» και «…επειδή, σφάχτηκες, και μας αγόρασες στον Θεό με το αίμα σου, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος (Αποκάλυψη 5:9, βλ. κ. Α’ Τιμόθεο 2:5, Α’ Τιμόθεο 2:5 Α’ Ιωάννη 2:2).

ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ

Διαβάζουμε στη Γραφή, «Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό…» (Α’ Πέτρου 3:18, βλ. κ.Κολοσσαείς 1:21-22). Το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού αγάπησε τόσο τους ανθρώπους ώστε θυσιάστηκε με σταυρικό θάνατο γι’ αυτούς, είναι το πιο ισχυρό κάλεσμα που μπορεί να γίνει στην ανθρωπότητα για να επιστρέψει στο Θεό.

ΜΑΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Διαβάζουμε, «Επειδή, αν, ενώ ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό διαμέσου του θανάτου του Υιού του…» (Ρωμαίους 5:10). Μολονότι υπήρχαν ανυπέρβλητα εμπόδια και από τις δύο πλευρές για μια συμφιλίωση, με το σταυρικό θάνατο του Χριστού αφαιρέθηκαν όλα. Ο σταυρός του Χριστού οδηγεί τον άνθρωπο σε συμφωνία, φιλία και ένωση με το Θεό αφήνοντας στην άκρη την αντίθεση και την έχθρα, χάρη στα σοφά σχέδια του Θεού (βλ. Β’ Κορινθίους 5:1-20, Κολοσσαείς 1:21, Εφεσίους 2:16). Στην πλευρά του Θεού ο σταυρός επιτυγχάνει τη συμφιλίωση διατηρώντας την πιστότητα στο Νόμο Του, αποδεικνύοντας το μίσος Του για την αμαρτία την ακεραιότητα της δικαιοσύνης και της αλήθειας Του και ταυτόχρονα αποδεσμεύοντας την πλούσια αγάπη, χάρη και τη συγχωρητικότητά Του (βλ.Ρωμαίους 3:26).

ΦΕΡΝΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ

Διαβάζουμε, «…ο Πατέρας ευδόκησε… διαμέσου αυτού, να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό του, αφού ειρηνοποίησε διαμέσου του αίματος του σταυρού του, διαμέσου αυτού, είτε αυτά που είναι επάνω στη γη είτε αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς» (Κολοσσαείς 1:19-20). Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμη στις αμαρτίες του, δεν μπορεί να έχει ειρήνη ούτε στον εαυτό του ούτε με το Θεό. Ο προφήτης Ησαΐας γράφει, «Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς, λέει ο Κύριος (Ησαΐας 48:22). Για να αποκατασταθεί η ειρήνη μεταξύ ουρανού και γης ήταν απαραίτητη η εξιλέωση και δεν μπορούσε να υπάρξει εξιλέωση παρά μονάχα με το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό.

ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΥΧΗΣΗ

Ο απ. Παύλος γράφει, «Σε μένα, όμως, μη γένοιτο να καυχώμαι, παρά μονάχα στον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού…» (Γαλάτες 6:14, Α’ Κορινθίους 2:2). Κάποιοι άνθρωποι καυχώνται στις γνώσεις τους, στην αφιέρωσή τους, άλλοι στον ζήλο τους, στα ταλέντα τους, άλλοι στον πλούτο τους ή τα επιτεύγματά τους, άλλοι στις οικογενειακές τους καταβολές. Αλλά για το Χριστιανό η υπέρτατη λατρεία και δόξα και καύχηση είναι στο σταυρό του Σωτήρα Χριστού επειδή έχει έναν τόσο άξιο Σωτήρα. Μπροστά στο σταυρωμένο Μεσσία, όλες οι αξίες είναι μικροσκοπικές σε μέγεθος και ευτελείς (Φιλιππησίους 3:8).

 

Δημήτριος Μάστορης


© All rights reserved. Powered by Webleaders
Επιστροφή στη Κορυφή