Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Κοίταξε στο Χριστό

«Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα, και σωθείτε, όλα τα πέρατα της γης…» (Ησαΐας 45:22)

Κοίταξε στο Χριστό

«Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα, και σωθείτε, όλα τα πέρατα της γης…» (Ησαΐας 45:22)

Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή καταγράφεται η ανάγκη του ανθρώπου να βρει σωτηρία και αποκατάσταση της σχέσης του με το Θεό αλλά και η επιθυμία του Θεού επίσης να γεφυρωθεί το χώρισμα που δημιουργήθηκε με την ανυπακοή του ανθρώπου. Διαβάζουμε από την Π. Διαθήκη, «Ρίξτε το βλέμμα σας σε μένα, και σωθείτε, όλα τα πέρατα της γης επειδή, εγώ είμαι o Θεός, και δεν υπάρχει άλλος» (Ησαΐας 45:22), «Εγώ, όμως, θα επιβλέψω στον Κύριο θα προσμείνω το Θεό της σωτηρίας μου ο Θεός μου θα με εισακούσει» (Μιχαίας 7:7). Στο φως της Κ. Διαθήκης, διαβάζουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού, «…το θέλημα εκείνου που με απέστειλε είναι τούτο: Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ’ αυτόν, να έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα)» (Ιωάννης 6:40). Διαβάζοντας το Λόγο του Θεού διακρίνουμε ότι το αυτό το βλέμμα του ανθρώπου στο Σωτήρα Χριστό είναι…

ΒΛΕΜΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Το πρώτο βλέμμα του ανθρώπου στο Χριστό είναι ένα βλέμμα σωτηρίας από την ποινή της αμαρτίας και ταυτόχρονα βλέμμα ευκαιρίας για μια νέα, άνωθεν, γέννηση και το ξεκίνημα μιας εντελώς νέας ζωής γεμάτης από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος (βλ. Ιωάννης 3:1-8, 16-18, Πράξεις 2). Αυτή η ματιά βλέπει το Χριστό στο σταυρό, γιατί μέσα από τη σταυρική θυσία και το πολύτιμο αίμα του Χριστού ο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να λυτρωθεί, να καθαριστεί και να δικαιωθεί (βλ. Α’ Πέτρου 1:18-20, Ματθαίος 26:28, Ρωμαίους 5:6-10, Α’ Ιωάννη 1:7-9). Ο Χριστός στο σταυρό φώναξε, «τελείωσε». Αυτό που χρειάζεται κάθε άνθρωπος στη γη για την αιώνια λύτρωση, είναι μια σωτήρια ματιά πίστης στον Χριστό, στον Γολγοθά αλλιώς θα πρέπει να υποστεί τις θλίψεις του δεύτερου θανάτου (Αποκάλυψη 20:9-15). Η πρώτη ματιά του αμαρτωλού ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ιωάννη, «Ιδού [κοιτάξτε] ο Αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου» (Ιωάννης 1:29).

ΒΛΕΜΜΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ

Έπειτα, ο Χριστός δεν είναι μόνο ο αρχηγός/ηγέτης της σωτηρίας του πιστού, αλλά και ο τελειωτής (βλ. Εβραίους 12:1-3). Είναι ο μεσίτης και συνήγορος των πιστών προς το Θεό (Α’ Ιωάννη 2:1) και «..μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαμέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσιτεύσει για χάρη τους (Εβραίους 7:25) αφού «…έχοντας αγαπήσει τους δικούς του… τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό» (Ιωάννης 13:1). Έτσι, το δεύτερο βλέμμα είναι στο Χριστό στα δεξιά του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστιανός μπορεί να τρέξει τον καλό αγώνα της πίστης και να τερματίσει νικηφόρα. Διαβάζουμε, «Κι εμείς, λοιπόν… ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος, εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας τη ντροπή, και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού» (Εβραίους 12:1). Ο Ιησούς Χριστός στη γη με τη σταυρική Του θυσία θεμελίωσε εκ νέου τη σχέση του ανθρώπου με το Δημιουργό του, ενώ στον ουρανό πλέον συντηρεί και φροντίζει αυτήν τη σχέση κοινωνίας (βλ. Α’ Ιωάννη 1:1-4). Από την άλλη πλευρά, οι αληθινοί Χριστιανοί επιδιώκουν τα αγαθά, εκείνα που βρίσκονται στον ουρανό όπου είναι ο Χριστός (Κολοσσαείς 3:1-4), έχουν πεποίθηση στο έργο του Σωτήρα τους (Φιλιππησίους 1:6), βεβαιότητα στην αγάπη Του (Ρωμαίους 8:32-39) και δυνατή παρηγοριά στην ελπίδα των υποσχέσεών Του (Εβραίους 6:16-19).

ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣΜΟΝΗΣ

Το τρίτο βλέμμα στο Σωτήρα Χριστό είναι ένα βλέμμα πίστης και προσμονής του ένδοξου ερχομού και της παρουσίας Του. Διαβάζουμε, «…προσμένοντας τη μακάρια ελπίδα, και την επιφάνεια της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για χάρη μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαό εκλεκτό, ζηλωτή καλών έργων» (Τίτο 2:13-14) και «…ο Χριστός, ο οποίος μια φορά για πάντα προσφέρθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, θα φανεί για μια δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σ’ εκείνους που τον προσμένουν για σωτηρία» (Εβραίους 9:28). Τότε μαζί με τον Κύριο θα εμφανιστούν και οι πιστοί Του στη δόξα: «Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα» (Κολοσσαείς 3:4. Βλ. κ. Ιωάννη 17:20-25).

 

Δημήτριος Μάστορης